Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA pirmsskolas pedagogu atalgojuma jautājumu aktualizēs Saeimā

Otrdien, 17. septembrī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas darba kārtībā iekļauts jautājums “Par pirmsskolas izglītības pieejamību un bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības programmai.” Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja Inga Vanaga sēdē uzsvērs, ka nepieciešams paaugstināt bērnudārzu pedagogu darba samaksu, nodrošinot atalgojuma izmaksu no valsts budžeta.

Sagatavotajā prezentācijā LIZDA Saeimas atbildīgajā komisijā uzsvērs, ka pirmsskolas pedagogi jau ilgstoši tiek diskriminēti gan atalgojuma, gan slodžu ziņā. Arī Starptautiskā ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) savos izglītības pētījumos un pārskatos vairākkārt norādījusi, ka Latvijā ir viens no zemākajiem pirmsskolas pedagogu atalgojumiem, salīdzinot ar citām OECD dalībvalstīm un partnervalstīm. OECD eksperti arī norādījuši, ka nepieciešams veidot stratēģisku pieeju, lai uzlabotu pirmsskolas pedagogu darba kvalitāti un motivāciju, jo bērnudārzā bērns tiek skolots un sagatavots nākamajam izglītības posmam.

Lai novērstu pirmsskolas pedagogu diskrimināciju, LIZDA arī lūdz Tiesībsarga biroju vērsties Satversmes tiesā par pirmsskolas pedagogu nevienlīdzību attiecībā uz darba slodzes veidošanas principu un atalgojuma apmēru.

LIZDA platformā manabalss.lv aicina ikvienu parakstīties par atalgojuma izmaksu pirmsskolas pedagogiem no valsts budžeta. Ideju atbalsta arī Latvijas Pašvaldību savienība, uzsverot, ka finansējuma avota maiņa nekādā gadījumā nesamazinās pirmsskolas pedagogu algas. Katrs paraksts ir svarīgs, jo savācot 10 000 balsis iniciatīva tiks iesniegta izskatīšanai Saeimā.

 

 

 

Parakstīties šeit:

https://manabalss.lv/vienlidzibu-pirmsskolas-izglitibas-iestazu-pedagogiem-darba-samaksu-nodrosinat-no-valsts-budzeta/show