Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA priekšlikumi par turpmāko mācību procesa organizēšanu izglītības iestādēs

Reaģējot uz publiskajā telpā izskanējušo informāciju, ka Ministru kabinets varētu lemt par stingrākiem ierobežojumiem Covid–19 izplatības mazināšanai, tostarp par attālinātām mācībām arī 5.–6. klašu audzēkņiem – Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir sagatavojusi priekšlikumus par turpmāko mācību procesa organizēšanu izglītības iestādēs. Priekšlikumus arodbiedrība nosūtīs Izglītības un zinātnes ministrijai.

LIZDA uzsver, ka pedagogi ir ļoti satraukti par savu veselību. Ir pašvaldības, kurās jau patlaban 1.-6. klase mācās attālināti un pirmsskolās ir pārtraukts darbs.

Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja:

“Pedagogi un tehniskie darbinieki strādā paaugstināta darba riska režīmā un viņiem jāsaņem nepieciešamais atbalsts darba veikšanai. Daudzi pedagogi turpina strādāt klātienē, citi attālināti, citiem jāstrādā kombinēti, jo māca gan mazo, gan lielo klašu skolēnus. Mums ir svarīgi, lai pedagogi un tehniskie darbinieki var drošāk justies, lai saņem lielāku atbalstu, lai tiek risinātas viņiem aktuālas problēmas Covid-19 izplatības laikā. Ja mēs visi kopā vēlamies, lai maksimāli ilgi ir klātienes mācības un pēc iespējas pilnvērtīgākas attālinātās mācības, tad ir jānodrošina viss nepieciešamais tiem cilvēkiem, kuri ikdienā pakļauj savu veselību lielākam riskam, strādājot vienlaicīgi un ilglaicīgi ar daudziem skolēniem. LIZDA aicina visus iedzīvotājus ievērot veselības drošības prasības, jo no mūsu visu kopīgās uzvedības ir atkarīgs, vai un kura skola strādāt klātienē vai attālināti, vai sliktākajā gadījumā –  viss mācību process visiem attālinās.”

LIZDA priekšlikumi:

 • veikt siekalu testus izglītības iestādēs darbiniekiem un skolēniem,
 • ļaut pašvaldībām lemt, vai mācīties attālināti 5. – 6. klašu audzēkņiem. Covid-19 izplatība ir ļoti atšķirīga,
 • 1. -4.klase mācās klātienē, jo pašorganizēšanās spējas nav tik lielas kā vecākiem skolēniem. Ja mazās klases mācās attālināti, tad pedagogu un vecāku slodze ievērojami palielinās. Tehnoloģijas trūkst ģimenēs, vecāku digitālās prasmes atšķirīgas, jauno saturu nevar pilnvērtīgi apgūt,
 • 9. – 12.klasei pašvaldības un skolās jāļauj lemt par klātienes vai daļējas klātienes mācībām, jo eksāmeni jākārto,
 • elastīgs mācību saturs, metodika jāmaina, jāizvērtē temati, kuri tikai klātienē apgūstami. Nodefinēt, kas ir obligātais minimums satura apguvē, jo semestra vērtējums nav atcelts,
 • vienoties IZM un LPS, kas kurus izdevumus sedz, kā tos uzskaita (maskas, tehnoloģijas, programmas, attālinātā darba no mājām izdevumu kompensēšana). Pedagogs vērsīsies pie darba devēja, bet arī darba devējam Darba aizsardzības likuma izpildei, aizvietošanu apmaksai var nepietikt finansējums,
 • Valsts Izglītības satura centram (VISC) izvērtēt mācību saturu un sniegt vadlīnijas pedagogiem par sasniedzamo rezultātu minimumu šim mācību gadam. Attālināti mācoties nevar kvalitatīvi apgūt to pašu saturu ko var apgūt klātienē. Tas mazinātu spriedzi un stresu gan pedagogiem, gan skolēniem, gan vecākiem,
 • maskas nodrošināt gan pedagogiem, gan skolēniem. Tie ir ievērojami izdevumi, ja ikdienā jālieto maskas, nokļūstot uz darbu un darba vietās.
 • katra pirmsskola izvērtē, vai strādāt dežūrgrupās, ja Covid-19 izplatība palielinās. Bērnu pieskatīšana tikai noteiktu profesiju pārstāvjiem, kuri iesaistīti operatīvā Covid-19 mazināšanā (piemēram, mediķi, policija, VUGD) vai strādā jomā, kurā nevar attālināti strādāt (piemēram, aptiekas, veikals, sabiedriskais transports),
 • pedagogiem, kuri strādā ar bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs, skolēniem klasēs ir nepieciešamas piemaksas par darba apstākļiem paaugstināta riska situācijā,
 • dīkstāves pabalsti nozarē strādājošajiem, tostarp tehniskajiem darbiniekiem, kuri nevar veikt darba pienākumus attālināti.
 • nepieļaut bezalgas atvaļinājumus ne pedagogiem, ne tehniskajiem darbiniekiem,
 • nodrošināt apmaksātas psihologu konsultācijas pedagogiem, skolēniem un vecākiem, jo emocionālā spriedze ir ievērojami paaugstināta Covid-19 izplatības laikā,
 • rast iespēju no ESF līdzekļiem nodrošināt pedagogiem kursus par profesionālo izdegšanu un kā sevi pasargāt no tās, veicot darba pienākumus Covid-19 ārkārtējās situācijas laikā.
 • rast iespēju kompensēt izdevumus par attālināto darbu arī profesionālās ievirzes, augstskolu pedagogiem un pirmsskolu pedagogiem, kuri darbu veic attālināti.