Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA profesionālās izglītības ekspertu un profesionālo izglītības iestāžu arodorganizāciju priekšsēdētāju sanāksme (+video)

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) 27.novembrī organizēja sanāksmi par aktuālajiem jautājumiem profesionālajā izglītībā. Sanāksmē piedalījās priekšsēdētāja Inga Vanaga, LIZDA profesionālās izglītības eksperti un profesionālo izglītības iestāžu arodorganizāciju priekšsēdētāji, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore Rūta Gintaute-Marihina un direktores vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baiba Bašķere, VISC profesionālās izglītības departamenta direktors Jānis Gaigals un ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” vadītāja Elīna Kokina. Sanāksmes video ierakstu skatīt šeit.

Sanāksmē tika apspriesti šādi jautājumi:

  • LIZDA aktualitātes;
  • profesionālās izglītības standarta izstrādes aktualitātes;
  • jaunā vispārējās vidējās izglītības satura īstenošana profesionālajās izglītības iestādēs un profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem pieejamie atbalsta resursi;
  • iekļaujošās izglītības īstenošana profesionālajās izglītības iestādēs, atbalsta personāla pieejamība un finansēšanas kārtība;
  • plānotās izmaiņas profesionālo izglītības iestāžu pedagogu atalgojumā (profesionālās izglītības jaunā  izmaksu groza kontekstā);
  • profesionālās izglītības satura reformas aktualitātes, metodiskā atbalsta pieejamība modulāro programmu īstenotājiem;
  • LIZDA ekspertu un arodorganizāciju priekšsēdētāju diskusija: profesionālās izglītības aktuālo jautājumu prioritizēšana un iespējamo risinājumu apzināšana.