Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA rīko sanāksmi par pirmsskolas pedagogiem aktuāliem jautājumiem

Trešdien, 22. janvārī notiks Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) pirmsskolas izglītības ekspertu un pirmsskolas izglītības iestāžu arodorganizāciju priekšsēdētāju sanāksme. Diskusiju centrā būs  pirmsskolas pedagogu darba slodzes un darba samaksas jautājumi, kā arī jaunā satura īstenošana.

LIZDA sanāksmē  aicināti piedalīties pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) , kā arī Valsts izglītības satura centra (VISC).

Sanāksmē plānots:

  • saņemt informāciju par pieejamo profesionālo atbalstu izglītības iestādes, pašvaldības un valsts līmenī, kā arī par šobrīd un turpmāk pieejamiem metodiskajiem materiāliem jaunā  satura īstenošanai – tieši pirmsskolas pedagogiem. Informēt IZM pārstāvjus par pedagogu vajadzībām;
  • diskutēt par pirmsskolas pedagogu darba slodzes, darba samaksas jautājumiem jaunā satura īstenošanas kontekstā. Apzināt iespējamos risinājumus pedagogu darba samaksas pilnveidei .Uz sanāksmi par slodzes un samaksas jautājumiem tiek aicināts pārstāvis no IZM Izglītības departamenta;
  • noformulēt argumentētu LIZDA viedokli dalībai IZM darba grupā par pirmsskolas pedagogu darba slodzes pārskatīšanu.

 

LIZDA pirmsskolas izglītības ekspertu un pirmsskolas izglītības iestāžu arodorganizāciju priekšsēdētāju sanāksme notiks trešdien, 22. janvārī Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 5. stāvā. Sākums plkst. 10.00, reģistrācija no plkst. 9.30. Sanāksmi tiešraidē varēs skatīt LIZDA Facebook kontā.  

LIZDA aptaujā par jaunā satura ieviešanas gaitu pirmsskolā konstatēts, ka pedagogiem nereti trūkst informācijas par profesionālo atbalstu jaunā satura īstenošanai. Daļa pedagogu profesionālās pilnveides kursos sastopas ar pretrunīgu informāciju, ko pauž dažādi lektori. Aptaujātie pedagogi vēlas saņemt informāciju par pieejamo profesionālo atbalstu izglītības iestādes, pašvaldības un valsts līmenī, kā arī par šobrīd un turpmāk pieejamiem metodiskajiem materiāliem jaunā  satura īstenošanai – tieši pirmsskolas pedagogiem.

LIZDA atgādina, ka iniciatīvu platformā manabalss.lv turpinās parakstu vākšana par pirmsskolas pedagogu atalgojuma izmaksu no valsts budžeta. Līdz iniciatīva iesniegšanai Saeimā vēl vajadzīgi aptuveni 1100 paraksti. Parakstīties var šeit: