Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA rosina pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksu daļēji segt no valsts budžeta

Arodbiedrība jau vairākkārt ir akcentējusi nevienlīdzību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba slodzes noteikšanā un darba samaksas apmērā, salīdzinot ar citu izglītības iestāžu pedagogiem. Pedagogiem, kuri strādā ar bērniem vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem, atalgojums tiek nodrošināts no pašvaldību budžeta, taču dažādu pašvaldību finansiālās iespējas ir visai atšķirīgas un šī iemesla dēļ veidojas nevienlīdzība pedagogu atalgojumā. Tas rada risku lielai kadru mainībai un veicina nevienlīdzīga pakalpojuma nodrošināšanu bērniem. Lai novērstu nevienlīdzību, LIZDA rosina veikt grozījumus Izglītības likumā, nosakot, ka pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem darba samaksa vismaz daļēji tiek nodrošināta no valsts budžeta.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) vērsusies pie Saeimas deputātiem, lūdzot iesniegt grozījumus Izglītības likumā:

LIZDA rosina izteikt Izglītības likuma 60. panta trešās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

“Pārējo pedagogu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas pašvaldības izglītības iestādēs, darba samaksa, ja citos likumos nav noteikts citādi, daļēji tiek nodrošināta no valsts budžeta un daļēji no pašvaldības budžeta”.

Pamatojums: LIZDA ilgstoši akcentē nevienlīdzību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba slodzes noteikšanā un darba samaksas apmērā, salīdzinot ar citās izglītības pakāpēs strādājošajiem pedagogiem. Pedagogiem, kuri strādā ar bērniem vecuma posmā no 1,5 līdz 4 gadi, atalgojums tiek nodrošināts no pašvaldību budžeta. Tā kā pašvaldību budžetu iespējas palielināt finansējumu pirmsskolas izglītības pedagogiem ir visai atšķirīgas, veidojas nevienlīdzība pedagogu atalgojumā, kas rada risku profesionālajai izdegšanai, lielai kadru mainībai un līdz ar to veicina nevienlīdzīga pakalpojuma nodrošināšanu bērniem. Lai novērstu nevienlīdzību, nepieciešams veikt grozījumus Izglītības likumā, nosakot, ka pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem darba samaksa vismaz daļēji tiek nodrošināta no valsts budžeta.
Pēc LIZDA 2019. gada oktobrī apkopotās informācijas par pirmsskolas pedagogu slodzi un mēneša darba algas likmi, jāsecina, ka aptuveni 80% pašvaldību nodrošina zemāko darba algas likmi par pilnu slodzi, tomēr tikai 40% no visu pašvaldību skaita pirmsskolas pedagogiem ir iespēja strādāt vienu slodzi. Mēneša darba algas likmes pirmsskolas pedagogiem, izvērtējot visas pašvaldības, svārstās no 750 euro mēnesī līdz 1006 euro mēnesī. Nekonkurētspējīgais atalgojums un nevienlīdzīgā darba slodzes piemērošana ir radījusi tendenci pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu ilgstošām vakancēm un kadru mainībai. Izglītības ministrijas statistika liecina, ka 2019./2020. mācību gadā bija aptuveni 300 pirmsskolas pedagogu likmju/slodžu vakances.
Atgādinām arī, ka 2018. gada jūnijā LIZDA organizētās parakstu vākšanas kampaņas ietvaros, tika savākti 42 549 izglītības un zinātnes nozarē strādājošo, vecāku un citu kampaņas atbalstītāju paraksti par “Speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju likuma” pieņemšanu un par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas pakāpenisku nodrošināšanu no valsts budžeta.

Artura Krišjāņa Kariņa valdības rīcības plāna (Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai, apstiprināts MK 2019.gada 23.aprīlī) deklarācijas 127. uzdevums nosaka: “Turpināsim palielināt pedagoģiskā un akadēmiskā personāla atalgojumu un pilnveidosim atalgojuma modeli, t.sk. pirmsskolas pedagogiem.” Tam atbilstošais darbības rezultāts tiek definēts šādi: 2) Sagatavots piedāvājums pakāpeniskai pārejai uz pirmsskolas pedagogu atalgojuma finansēšanu no valsts budžeta ATR virzības ietvaros.”

Vēršam uzmanību, ka 2018. gadā, pirms 13. Saeimas vēlēšanām ar partiju apvienību “Jaunā Vienotība” un partiju “Attīstībai/Par!” tika noslēgta vienošanās ar arodbiedrību, kura paredz, ka:

  1. no 2019. gada janvāra pakāpeniski tiks uzsākts finansēt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksu par izglītības programmas īstenošanu no valsts budžeta;
  2. tiks risināts jautājums par sociālā atbalsta programmas nodrošināšanu pedagogiem.

Ar partiju apvienību “Zaļo un Zemnieku savienība”, sociāldemokrātisko partiju “Saskaņa” noslēgtā vienošanās paredz, ka:

  1. no 2019. gada janvāra pakāpeniski tiks uzsākts finansēt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksu par izglītības programmas īstenošanu no valsts budžeta;
  2. tiks risināts jautājums par izdienas pensiju vai sociālā atbalsta programmas nodrošināšanu pedagogiem.

Ar nacionālo apvienību “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” noslēgtā vienošanās paredz, ka:

  1. pakāpeniski tiks uzsākts finansēt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksu par izglītības programmas īstenošanu no valsts budžeta;
  2. tiks risināts jautājums par izdienas pensiju vai sociālā atbalsta programmas nodrošināšanu pedagogiem.

Pamatojoties uz visu augstākminēto, LIZDA lūdz parlamentāriešiem rast iespēju iesniegt priekšlikumus likumdošanas izmaiņām, lai 42 549 LIZDA rīkotās kampaņas atbalstītājiem un citiem nozarē strādājošajiem apliecinātu, ka panāktās vienošanās tiks pildītas un lai tas veicinātu nozarē strādājošo uzticēšanos izpildvarai un lēmējvarai.