Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA rosina veidot Izglītības nozares attīstības padomi

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) izteikusi priekšlikumu Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) atbalstīt Izglītības nozares attīstības padomes izveidi. Padomes mērķis būtu saskaņot un pilnveidot nozares ministrijas, darba ņēmēju un darba devēju pārstāvošo institūciju sadarbību, tādējādi nodrošinot izdiskutētu un kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu.  Kvalitatīvāks sociālais dialogs starp sociālajiem un sadarbības partneriem veicinātu organizētāku un demokrātiskāku reformu virzības procesu ilgtermiņā.

LIZDA atbalsta daudzas IZM rosinātās pārmaiņas izglītības nozarē. Tomēr reformas izglītības nozarē bieži ir sasteigtas un nepietiekami izdiskutētas ar visām tajās iesaistītajām pusēm, īpaši akcentējot darba devēju un darba ņēmēju pārstāvošās organizācijas. Nacionālajā līmenī izglītības nozarē nav institucionālas sadarbības platformas. Institūcijās, kuras diskutē par izglītības nozari saistošajiem jautājumiem, piemēram, Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē (NTSP) un Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējā sadarbības apakšpadomē (PINTSA) nav iekļauta izglītības nozares darba devēju pārstāvniecība.

“Šāda profesionāļu padome tikai uzlabotu pārmaiņu īstenošanu izglītības nozarē, jo dotu iespēju visām ieinteresētajām pusēm sniegt argumentētu viedokli un jau laikus vērst uzmanību uz iespējamiem riskiem, piedāvāt visoptimālākos risinājumus. Šobrīd IZM spēlē demokrātiju, taču būtiski būtu ieklausīties gan OECD ekspertu padomos, gan nozares organizācijās, lai stiprinātu savstarpējo sadarbību, uzticēšanos. Ļoti būtiski, ka vairākas organizācijas atbalsta šo ideju, tas tikai apliecina, ka iztrūkst profesionāla dialoga platformas,” norāda LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga.

Iespējams, šādu padomi varētu veidot uz konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” bāzes, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.529. Šīs padomes mērķis ir veicināt ministriju un citu pārvaldes iestāžu, pašvaldību, privātā sektora, nevalstisko un starptautisko organizāciju sadarbību un saskaņotu rīcību, lai visiem nodrošinātu iekļaujošu, līdztiesīgu un kvalitatīvu izglītību un veicinātu mūžizglītību.

Koleģiālas koordinējošas institūcijas – Izglītības nozares attīstības padome – izveide ļautu saskaņot un pilnveidot nozares ministrijas, darba ņēmēju un darba devēju pārstāvošo institūciju sadarbību, nodrošinot izglītības nozares ilgtermiņa attīstības plānošanu un novērtēšanu. Padome rosinātu reformas izglītības nozarē, lai veicinātu attīstības plānošanas sasaisti ar finanšu plānošanu un publiskā sektora institūciju pieņemto lēmumu savstarpējo saskaņotību.

LIZDA priekšlikumam par Izglītības nozares attīstības padomes izveidi atbalstu izteikusi Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Izglītības vadītāju asociācija, Rektoru padome, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, vecāku organizācija “Mammām un Tētiem”, Neatkarīgā izglītības biedrība.

LIZDA lūdz IZM atbalstīt šo priekšlikumu par Izglītības nozares attīstības padomes izveidi un uzaicināt visu iepriekšminēto organizāciju pārstāvjus uz kopīgu tikšanos, lai vienotos par Izglītības nozares attīstības padomes darbības pamatprincipiem un tās darbības uzsākšanu.

LIZDA vēstuli IZM par Izglītības nozares attīstības padomes izveidi lasīt šeit!