Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA saņēmusi Eiropas Komisijas atbildi par iebildumiem finanšu sadalījumam Latvijas atveseļošanas un noturības plānā

2021. gada 4. februāri LIZDA nosūtīja vēstuli Eiropas Komisijai (EK) un Eiropas Parlamentam, informējot, ka neatbalsta Latvijas atveseļošanas un noturības plānu COVID -19 radīto seku likvidēšanai turamākajiem septiņiem gadiem. LIZDA uzskata, ka 8 biljonu eiro finanšu resursu sadalījums Latvijas atveseļošanās pasākumiem un ilgtspējas nodrošināšanai ekonomikā un sociālajā sfēra, neietver pietiekošu atbalstu pētniecībai un attīstībai. Kā LIZDA norāda, apjomīgākais finanšu iedalījums paredzēts klimata pārmaiņām un digitālajai transformācijai, plānojot naudu publiskās pārvaldes iestādēm un privātiem uzņēmumiem. LIZDA atkārtoti uzsver, ka pēdējo gadu EK rekomendācijās minēts, ka Latvijas finanšu ieguldījums pētniecībā un attīstībā ir nepietiekošs, tas ir zemāks nekā vidēji ES valstīs, un, ka zinātnē nodarbinātie ilgstoši nesaņem stabilu, konkurētspējīgu atalgojumu, jo finansējums pamatā ir atkarīgs no projektu piesaistes.

LIZDA saņēmusi atbildes vēstuli no Eiropas Komisijas, kurā uzsvērts, ka EK sagaida, ka dalībvalstu valdību sagatavotie atveseļošanas un noturības plāni parādīs sabalansētu ekonomisko un sociālo izaicinājumu, klimata un digitalizācijas problēmu risinājumu, paredzot finanšu resursus arī pētniecībai un attīstībai. EK norāda, ka ir svarīgi, lai valstis nosaka reformām nepieciešamo finanšu līdzekļu piesaistes prioritātes, un šīm prioritātēm būtu jābūt sasaistē ar EK Eiropas Semestra ietvaros sniegtajām rekomendācijām Latvijai. EK uzsver, ka atbalsta LIZDA teikto, ka īpaši COVID-19 pandēmijas radīto seku periodā zinātnei ir nozīmīga loma ekonomikas un sociālās dzīves atveseļošanai. EK ir pārliecināta, ka kvalitatīvi sagatavotas atveseļošanas un noturības reformas nodrošinās ES dalībvalstu, t.sk. Latvijas, strauju un veiksmīgu ekonomisko un sociālo atjaunošanos. EK uzteic, ka atbalsta LIZDA kā valdības sociālā partnera iesaistīšanos atveseļošanas plāna izskatīšanā un novērtēšanā, tādejādi veicinot plānoto reformu kvalitāti un caurspīdīgumu. EK cer, ka valdība ņems vērā sociālo partneru un citu interesentu izteiktos priekšlikumus plāna sagatavošanai un realizācijai.

Paredzēts, ka dalībvalsts iesniegs atveseļošanas un noturības plānu gala variantus EK š.g. aprīļa beigās.