Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA un Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Ijabs aktualizē Latvijas zinātnes vēstnieka nepieciešamību Briselē

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) rīkoja tikšanos ar Eiropas Parlamenta deputātu no Latvijas, Eiropas Parlamenta Zinātnes un tehnoloģiju nākotnes darba grupas priekšsēdētāja vietnieku Ivaru Ijabu. Tikšanās laikā apspriesti Latvijas zinātnei un zinātniekiem būtiski problēmjautājumi, tostarp, Eiropas Komisijas rekomendāciju nepildīšana, iespējas piesaistīt lielāku Eiropas finansējumu zinātnei, par starptautisko sadarbību, pētnieku mobilitāti un sociālām garantijām zinātniekiem.  LIZDA ar Ivaru  Ijabu pārrunāja arī jautājumu par Latvijas zinātnes vēstnieka nepieciešamību Briselē.

LIZDA vairākkārtīgi gan Saeimā, gan Ministru kabinetā aktualizējusi zinātnes lomu valstī, ietekmi uz tautsaimniecības attīstību, nepieciešamību palielināt zinātnes finansējumu un zinātnē nodarbināto atalgojumu. Vairākos Eiropas Komisijas starpsemestra ziņojumos par Latviju norādīts, ka mūsu valstī maz iegulda pētniecībā un attīstībā, Latvijas ieguldījumi pētniecībai un attīstībai ir vieni no zemākajiem starp ES dalībvalstīm.  Pētniecības finansējums pilnībā ir atkarīgs no ES fondiem.

“Tikšanās laikā galveno uzmanību vērsām uz Latvijas politiķu jau ilgstošo nevēlēšanos pildīt Eiropas Komisijas rekomendācijas par finansējuma palielināšanu zinātnei. Aktualizējām sociālo garantiju risināšanu zinātniekiem, kuri mobilitātes programmu ietvaros vai vairākus gadus strādājuši ārvalstīs, taču atgriežoties Latvijā saskaras ar problēmām – bezdarbnieku, bērnu kopšanas pabalstu, pensijas apmēra saņemšanā. Pārrunājām arī zinātnieku prestiža un zinātnes lomas skaidrošanu sabiedrībā. Ivars Ijabs solīja vairākus problēmjautājumus izpētīt dziļāk un tad sniegt atbildes, un ceru, ka kopā panāksim no valsts budžeta apmaksātu Latvijas zinātnes vēstnieka amatu Briselē!,” uzsvēra LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga.

Sarunas laikā Ivars Ijabs informēja, ka Igaunijai Briselē ir savs zinātnes interešu lobists, kurš piedalās konferencēs, darba grupās, tiekas ar ietekmīgiem ierēdņiem un amatpersonām, aizstāv savas valsts zinātnes un zinātnieku intereses.

LIZDA aicināja Eiropas Parlamenta deputātu,  Eiropas Parlamenta Zinātnes un tehnoloģiju nākotnes darba grupas vadītāja vietnieku Ivaru Ijabu  aktīvi iestāties par zinātnes finansējuma palielināšanu, tādejādi atbalstot Latvijas zinātnieku, zinātnē nodarbināto intereses, un īstenojot Eiropas Komisijas un citu institūciju rekomendācijas.

LIZDA vēstuli Eiropas Parlamenta Zinātnes un tehnoloģiju nākotnes darba grupas vadītāja vietniekam Ivaram Ijabam par atbalstu Latvijas zinātnei lasiet šeit!

Attēlā: LIZDA pārstāvju un Eiropas Parlamenta deputāta Ivara Ijaba kopbilde pēc pārrunām par zinātnes izaicinājumiem un problēmām Latvijā.