Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA un LIVA lūdz grozīt Izglītības likumu, nosakot rīcību vardarbības pret pedagogu vai citu izglītojamo gadījumos

Arvien biežāk izskan informācija par emocionālas un fiziskas vardarbības gadījumiem no izglītojamo puses pret pedagogiem un citiem izglītojamiem. Pēdējā gada laikā publiskajā telpā ir izskanējuši vairāki vardarbības gadījumi, kuru iznākums varēja būt letāls pedagogam, citam izglītojamam. Šobrīd normatīvajos aktos nav noteikts regulējums, kas ļautu izglītības iestādes vadītājam šādā situācijā pieņemt lēmumu par obligātās izglītības vecuma izglītojamā izglītošanos ārpus izglītības iestādes izglītojamā dzīvesvietā ar mērķi pasargāt citus izglītojamos un pedagogus no atkārtotas vardarbības līdz brīdim, kamēr kompetentas iestādes, speciālisti atzīst, ka izglītojamais var turpināt izglītoties kopā ar citiem izglītojamiem. Līdz ar to izglītojamais, kurš ir vardarbīgi izturējies pret pedagogu vai citu izglītojamo, turpina apmeklēt izglītības iestādi ierastajā kārtībā, radot trauksmi gan pedagogos, gan citos izglītojamos. Situāciju būtiski pasliktina fakts, ka izglītības iestādēs trūkst gan skolotāju, gan atbalsta personāla.

Ņemot vērā pašreizējo situāciju, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība un Latvijas izglītības vadītāju asociācija ir vērsušās pie politisko partiju Saeimas frakcijām, pie Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputātiem, kā arī pie Izglītības un zinātnes ministrijas, lūdzot deputātus iesniegt Izglītības likumā šādu grozījumu priekšlikumus:

 

  1. papildināt 14. pantu ar 49. punktu šādā redakcijā:

49) nosaka kārtību, kādā izglītības iestādes vadītājs lemj par obligātās izglītības vecuma izglītojamā izglītošanos ārpus izglītības iestādes izglītojamā dzīvesvietā, kārtību, kādā pašvaldība izvērtē situāciju un nodrošina šim izglītojamam nepieciešamo atbalstu, kā arī kārtību, kādā notiek izglītošanās ārpus izglītības iestādes izglītojamā dzīvesvietā.

 

  1. papildināt 30. pantu ar  (37) daļu šādā redakcijā:

“(37) Gadījumos, kad obligātās izglītības vecuma izglītojamā rīcība rada risku veselībai vai dzīvībai vai atkārtoti tiek konstatēta emocionāla vai fiziska vardarbība pret citiem izglītības iestādes izglītojamiem, pedagogiem vai citām pedagoģiskajā procesā iesaistītām personām, izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot psihologa, sociālā pedagoga un pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas viedokli, var lemt par šī izglītojamā izglītošanos ārpus izglītības iestādes izglītojamā dzīvesvietā. Šis lēmums ir spēkā līdz pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas atzinumam par izglītojamā atgriešanos izglītības iestādē. Pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa šo atzinumu sagatavo mēneša laikā.

 

  1. papildināt 58.panta pirmo daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

5) nodrošināt bērna izglītošanos dzīvesvietā, sadarbojoties ar izglītības iestādi un pašvaldību, ja izglītības programmas apguve izglītības iestādē bērnam ir pārtraukta sakarā ar bērna rīcību, kas rada risku veselībai un dzīvībai vai atkārtoti konstatētu emocionālu vai fizisku vardarbību.

 

  1. papildināt pārejas noteikumus ar 115.punktu šādā redakcijā:

115. Ministru kabinets izdod šā likuma 14. panta 49. punktā minētos noteikumus līdz 2023. gada 1. septembrim.”