Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA un sadarbības partneru uzvara! IZM apņemas nesamazināt mērķdotāciju pedagogu algām

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) saņēma oficiālu vēstuli no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), kurā ministrija apņemas atteikties no ieceres samazināt mērķdotācijas apmēru pedagogu darba samaksai par 20 procentiem, ja netiks izpildīti kvantitatīvie un kvalitatīvie kritēriji. LIZDA uzskata, ka attālinātās mācības, IKT trūkums, interneta nepietiekamā kvalitāte, paaugstinātais stress Covid-19 laikā, pedagogu trūkums, mācību līdzekļu trūkums ietekmē izglītības kvalitātes rādītājus. Ja IZM paliktu pie sava, 121 izglītības iestāde kritērijus izpildīt nevarētu, kā rezultātā pedagogiem saruktu atalgojums un apdraudēta būtu arī šo vidusskolu pastāvēšana.

 

LIZDA 2020. gada novembrī aicināja Saeimas deputātus un premjeru Arturu Krišjāni Kariņu atbalstīt arodbiedrības pieprasīto izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas demisiju. Demisijas pieprasījumu LIZDA pamatoja ar piecām prasībām (LIZDA prasības skatīt šeit!), tostarp prasību neveikt plānotos grozījumus  Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 583 “Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē”, neveikt grozījumus par kvalitatīvo un kvantitatīvo kritēriju maiņu, pārskatīt OCE indeksa aprēķina formulu. Ja netiek izpildīts iepriekšminētais punkts, tad pārskatīt pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku un veikt attiecīgus grozījumus MK noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kas stātos spēkā no 01.09.2021.

Paredzētie grozījumi, salīdzinājumā ar spēkā esošo redakciju, samazinātu mērķdotācijas apmēru pedagogu darba samaksai par 20%, ja netiktu izpildīti kvantitatīvie un kvalitatīvie kritēriji. LIZDA uzskata ka attālinātās mācības, IKT trūkums, interneta nepietiekamā kvalitāte, paaugstinātais stress Covid-19 laikā, pedagogu trūkums, mācību līdzekļu trūkums ietekmē izglītības kvalitātes rādītājus.

LIZDA uzsver, ka jaunās prasības nevarētu izpildīt 121 izglītības iestāde. (79  skolās skolēnu skaits 10. –12. klasēs neatbildīs minimālajam noteiktajam, 42 skolās – pašvaldība plāno izmaiņas vidējās izglītības iestādes darbībā, 2020./2021. m.g. neuzņem izglītojamos 10. klasēs / izglītības iestādes reorganizācija 2020. – 2023.g.).

Pēc LIZDA sarunām ar premjeru Arturu Krišjāni Kariņu un izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku (03.12.2020.), kurā puses apsprieda IZM plānotās izmaiņas MK noteikumos Nr. 583, IZM atsūtīja vēstuli LIZDA, kurā pausta apņēmība atteikties no ieceres samazināt mērķdotācijas apmēru pedagogu darba samaksai par 20 procentiem, ja netiks izpildīti kvantitatīvie un kvalitatīvie kritēriji.

 

 

 

Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja:

“IZM viedokļa maiņas panākšana nebūt nebija viegla, jo ministre bija paredzējusī Covid-19 “kara” laikā “šaut” pa nozarē strādājošajiem pedagogiem, savas nozares darbiniekiem. Un LIZDA to nevarēja pieļaut. Pateicamies Latvijas Pašvaldību savienībai, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai, Latvijas izglītības vadītāju asociācijai, jo kopā panācām, ka netiks samazināta pedagogu darba samaksa no nākamā mācību gada. Šī IZM piekāpšanās nebūt nenozīmē demisijas pieprasījuma atsaukšanu, jo tika izvirzītas vairākas prasības, kuru izpilde un kompromisu meklēšana ir ļoti būtiska, ņemot vērā, ka ministre ir jau divus gadus amatā un šo gadu laikā nav risinātas šīs problēmas.”

 

 

IZM apstiprina: “Lai novērstu 3. decembra sarunā izskanējušās bažas par izglītības iestāžu gatavību iziet akreditācijas procesu Covid – 19 pandēmijas apstākļos, ir izvērtēta iespēja pagarināt izglītības iestāžu akreditācijas termiņu un ir izstrādāti grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā[1], kas nosaka, ka izglītības iestādēm ir tiesības lūgt akreditācijas pagarinājumu uz 1 gadu.

[1]   Piedāvātā grozījumu redakcija – Vispārējās izglītības iestādēm, profesionālās izglītības iestādēm un eksaminācijas centriem (izņemot koledžas), kā arī vispārējās izglītības programmām un profesionālās izglītības programmām (izņemot profesionālās augstākās izglītības programmas), kurām akreditācijas termiņš beidzas līdz 2021. gada 31. augustam, pamatojoties uz izglītības iestādes Izglītības kvalitātes valsts dienestā iesniegtu argumentētu iesniegumu, akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz 2022. gada 31. maijam.

IZM vēstule LIZDA šeit!

Skolu saraksts, kuras nevarētu izpildīt MK noteikumos Nr. 583 izvirzītās prasības, ja tās netiktu atceltas šeit!

Spēkā esošo normu salīdzinājums ar plānotiem grozījumiem MK noteikumos nr. 583 pēc LIZDA sarunām ar A.K. Kariņu un I. Šuplinsku par ministres demisijas pieprasīšanu šeit!