Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA vadība atsākusi regulāras reģionālās vizītes

Regulāras tikšanās ar reģionālajiem līderiem, arodorganizāciju un pirmorganizāciju vadītājiem, izglītības pārvalžu pārstāvjiem un skolu direktoriem, pedagogiem ir tas, kas Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai ļauj precīzi izprast konkrētā brīža noskaņojumu nozarē, ļauj apzināt sāpīgākās problēmas un risinājumu scenārijus. Tādēļ pēc piespiedu pauzes pandēmijas laikā LIZDA vadība ar lielu entuziasmu ir atsākusi reģionālās darba vizītes, apmeklējot gan Liepāju, Valmieru, Smilteni un Tukumu, gan tikko viesojoties arī Ventspilī, Jēkabpilī, Rēzeknē, gan pošoties arī uz Talsiem.

 

Ir notikusi tikšanās ar LIZDA Jēkabpils novada arodorganizācijas priekšsēdētāju Ingu Ermansoni, pirmorganizāciju priekšsēdētājiem, pašvaldības deputātiem, izglītības pārvaldes vadību. Paldies par iespēju redzēt Jēkabpils 2. vidusskolu, kurā, kā daudzās lielajās skolās, pedagogiem ir izaicinājums strādāt ar ļoti daudz skolēniem klasē.

Tāpat ir bijusi tikšanās ar LIZDA Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Ludzas novada arodorganizāciju priekšsēdētājām Janīnu Staudžu, Viju Dikuli, Daci Ruško, LIZDA pirmorganizāciju priekšsēdētājiem un Rēzeknes novada izglītības pārvaldes vadītāju Guntaru Skudru. Ir uzklausīti biedru priekšlikumi, sniegta informācija par aktualitātēm nozarē. Paldies par sirsnīgo uzņemšanu, profesionālajām sarunām!

Radošā darba atmosfērā ir aizritējusi tikšanās ar LIZDA pirmorganizāciju vadītājiem, biedriem, pašvaldības un izglītības pārvaldes vadību, Ventspils Tehnikuma saimi Ventspilī. Sirsnīgs paldies LIZDA Ventspils arodorganizācijas priekšsēdētājam Sergejam Paipalam-Šulcam par vizīti Ventspilī, paldies Kristinei Vagnerei-Davidovai par iespēju uzzināt daudz jauna, iepazīt tik profesionālu un aktīvu skolas komandu, kurā mācās mūsu jaunieši. 11 programmas, kas dod iespēju daudziem atrast savu profesiju. Jauniešiem un viņu vecākiem noteikti būtu jāapmeklē profesionālās izglītības iestādes, lai redzētu, kā šī vide ir mainījusies un kādas iespējas piedāvā mūsdienās. Vizītes laikā ar gandarījumu nākas redzēt kāds skolas un sava aroda patriotisms jūtams ik uz soļa. Lepojamies!

Tikšanās ar LIZDA Talsu novada arodorganizācijas priekšsēdētāju Sarmīti Popenu, pirmorganizāciju priekšsēdētājiem, novada domes deputātiem un izglītības pārvaldes vadītāju Uldi Katlapu. LIZDA vadība apmeklēja Talsu Bērnu un jauniešu centru, kuru vada enerģiskā un vienmēr idejām bagātā Doloresa Lepere. Paldies visiem par iespēju tikties, diskutēt par nepieciešamajiem uzlabojumiem nozares darbinieku ikdienā, kā arī iespēju apskatīt BJC, kur pieejama liela daudzveidība interešu izglītībā!