Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA vadība piedalās apmācību seminārā par arodbiedrības darbībai būtiskiem jautājumiem

No 28. līdz 31. martam Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) vadītāja Inga Vanaga un viņas vietniece Irina Avdejeva dosies darba vizītē uz Norvēģiju, lai projekta “Sociālā dialoga uzlabošana izglītībā – Norvēģijas un Latvijas pieredze” (Projekta Nr.2019/101867) ietvaros kopā ar Dānijas, Norvēģijas, Igaunijas un Lietuvas kolēģiem piedalītos pieredzes apmaiņas seminārā par arodbiedrības darbībai būtiskiem jautājumiem.

Citu starpā apmācību semināra tēmas skars tādas svarīgas jomas kā sociālā dialoga un koplīgumu nozīme, vienošanās par sociālā dialoga stiprināšanu, vadlīnijas koplīgumu slēgšanai. Tāpat arī darba laika un algu noteikšana, prasmju un nodarbinātības saglabāšana, strādnieku (tostarp viesstrādnieku un nepilnas slodzes darbinieku) apmācība un kvalifikācija, arodveselība un darba drošības veicināšana darba vietās, tāpat arī arodbiedrības biedru pieņemšanu darbā u.c.

Norvēģijas kolēģi dalīsies pieredzē arī par mūžizglītības jautājumiem, par jaunu biedru rekrutēšanas stratēģiju, kā arī par jauniešu kustības nozīmību arodbiedrības dzīvē.