Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA Valmieras starpnovadu arodorganizācija noslēdz vienošanos un koplīgumu ar Valmieras pilsētas domi

Parakstīta vienošanās un kolīgums starp Valmieras pilsētas domi un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Valmieras starpnovadu arodorganizāciju.

Vienošanās mērķis ir aizsargāt pašvaldības izglītības iestādēs strādājošo izglītības darbinieku (arodorganizācijas biedru) darba un sociālekonomiskās intereses. Veicināt sadarbību un sociālā dialoga attīstību starp pašvaldību un arodorganizāciju par izglītības iestādēs strādājošo darbinieku tiesisko aizsardzību, darba un sociālajām garantijām, kā arī organizēt abpusēju informācijas apmaiņu un tikšanos jautājumos, kuros skartas izglītības nozarē strādājošo darbinieku profesionālās, sociālās un ekonomiskās tiesības un intereses. Vienošanos parakstīja Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Baiks un Valmieras starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja Zinta Irbe.

 

Foto: Valmieras starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja Zinta Irbe (no labās) un Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāja amata pienākumu izpildītāja Solvita Andžāne.