Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA veikto pētījumu par augstskolu mācībspēkiem publicē zinātniskais žurnāls Francijā

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) pētījums “Par cienīgu darbu augstākās izglītības iestāžu mācībspēkiem Latvijā” piesaistījis ārvalstu uzmanību. Pētījuma kopsavilkums (autori: LIZDA eksperte augstākās izglītības jautājumos, Dr. sc.admin. Dita Štefenhagena, LIZDA priekšsēdētāja, mg.sc.soc. Inga Vanaga) publicēts Francijas pētniecības un augstākās izglītības arodbiedrības THE NATIONAL SYNDICAT OF SCIENTIFIC RESEARCHERS (SNCS-FSU) zinātniskajā žurnālā “Pētniecība un augstākā izglītība Francijā un citur”.

Pētījuma kopsavilkumā atspoguļoti LIZDA veiktās aptaujas rezultāti, kas parāda, ka noslēgtie līgumi ar docētājiem ir nedroši un nestabili – pat ievēlēšanas periodā mācībspēkiem mainās darba slodze un atalgojums. Tāpat mācībspēki bieži ļoti novēloti tiek informēti par slodzes un atalgojuma nosacījumiem līgumā, viņu nodarbības netiek aizvietotas slimības vai citas prombūtnes rezultātā, un tās ir jāatstrādā. Pretstatā nedrošajiem darba līgumiem, mācībspēku pienākumu un uzdevumu apjoms, ko nosaka vairāki normatīvie akti, turpina pieaugt. 

 

LIZDA pētījums tika prezentēts Augstākās izglītības un zinātnes patstāvīgās komitejas (HERSC) sanāksmē 2019. gada 9. un 10. septembrī, Briselē. Francijas kolēģi izrādīja interesi par LIZDA veikto pētījumu – augstākās izglītības mācībspēku darba apstākļiem Latvijā, uzskatot, ka ir svarīgi apmainīties ar pieredzi, informēt gan valstu arodbiedrības, gan to biedrus par augstākās izglītības un pētniecības apstākļiem dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs. 

VRS zinātniskais žurnāls pdf  (publikācija par LIZDA pētījumu no 53. lpp)