Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LSA aicina studentus kļūt par atbalsta personām ukraiņu bēgļiem Latvijā

Latvijas Studentu apvienība (LSA) apvienība aicina studentus kļūt par atbalsta personām ukraiņu bēgļiem Latvijā.

LSA ir izstrādājusi atbalsta platformu patvēruma meklētājiem no Ukrainas, kas ir ieradušies vai vēl ieradīsies Latvijā. Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt Ukrainas iedzīvotājiem Latvijā nepieciešamo atbalstu un sniegt informāciju par aktuālajiem jautājumiem, ar kuriem nāksies saskarties.

Programmas ietvaros Ukrainas iedzīvotājiem Latvijā plānots nodrošināt atbalsta personas no Latvijas studējošo vidus, kas palīdzēs ikdienas situācijās, atbildēs uz jautājumiem, sniegs informāciju par valstī pieejamajām palīdzības iespējām un palīdzēs apgūt pamatfrāzes latviešu valodā, lai nodrošinātu pēc iespējas veiksmīgāku integrāciju Latvijas sabiedrībā.

Ukrainas iedzīvotājiem Latvijā būs iespēja izvēlēties atbalsta personu atkarībā no pārvaldītājām valodām.

Latvijā studējošie varēs kļūt par atbalsta personām, piesakoties programmai – norādot informāciju par sevi, tai skaitā komunikācijas valodas. Kandidāti tiks aicināti uz interviju, bet pēc tam projekta dalībniekiem tiks rīkots seminārs, lai nodrošinātu nepieciešamās zināšanas un prasmes darbā ar patvēruma meklētājiem.