Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Marta saka PALDIES Ventspils 1. pamatskolas skolotājai Dacei

Paldies Ventspils 1.pamatskolas skolotājai Dacei Liepiņai par jauko prezentāciju ar bērnu darbiņiem! Paldies, ka rūpējaties par mūsu iesētajiem gurķīšiem, kuriem jau izauguši auglīši!
Marta Pole