Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Nāc ēnot arodbiedrību!

Lai informētu jauniešus par arodbiedrības ideju un kustību, lai stimulētu jaunas, pilsoniski aktīvas paaudzes veidošanos, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība ir pieteikusi vairākas amata pozīcijas Ēnu dienai, kas visā Latvijā notiks 5. aprīlī.

Jauniešiem būs iespēja ēnot Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju, lai praksē iepazītu Latvijas lielākās nevalstiskās organizācijas uzbūvi, darbības virzienus, misiju un vīziju.  Ēnojot LIZDA pārstāvjus, jauniešiem būs iespēja labāk izprast pilsoniskās sabiedrības ideju un saprast to, kādēļ ir tik būtiski, lai Latvijas sabiedrība iesaistītos politikas veidošanas procesos, aizstāvētu savas darba tiesības un savas nozares intereses kopumā.

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.