Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Ņemot vērā grozījumus Izglītības likumā, aicinām aktualizēt izglītības iestāžu iekšējās kārtības noteikumus

 

2022.gada 14.novembrī spēkā stāsies Latvijas Izglītības un zinātnes arodbiedrības (LIZDA) rosinātie grozījumi Izglītība likumā, kas pastiprina izglītības iestāžu vadītāju, izglītības iestāžu dibinātāju un vecāku pienākumus un atbildību vardarbības mazināšanai izglītības iestādēs. Šī iemesla dēļ LIZDA aicina aktualizēt izglītības iestāžu iekšējās kārtības noteikumus, pārskatot konflikta situāciju un vardarbības gadījumu risināšanas kārtību, informācijas par izglītojamiem apjomu un iesniegšanas/saņemšanas kārtību.

LIZDA aicina īpaši vērst uzmanību uz Izglītības likuma papildinājumu ar 52.panta 9.punktu, kas nosaka pedagoga tiesības, sadarbojoties ar izglītojamiem un vecākiem (personām, kas realizē aizgādību), rīkoties atbilstoši izglītības iestādē noteiktajai kārtībai, un iekšējās kārtības noteikumos noteikt gan kārtību kādā notiek pedagogu, izglītojamo un vecāku komunikācija, paredzot pedagoga tiesības neatbildēt uz vecāku e-pastiem, zvaniem, ziņām pēc darbalaika un nosakot atbildes sniegšanas termiņus. Tādejādi tiks aizsargātas pedagogu tiesības brīvajā laikā atslēgties no darba lietām, proti, Eiropas Parlamenta 2021.gadā aktualizētās darba ņēmēju tiesības nebūt sasniedzamam, kas nozīmē to, ka darbinieki ārpus darbalaika drīkst nepildīt darba pienākumus, viņam nav jāatbild uz zvaniem, e-pastiem un jāreaģē uz jebkādu citu digitālu saziņu.2

LIZDA izsaka pateicību par pašvaldību un izglītības iestāžu vadītāju atbalstu izglītības nozares darbinieku ikdienā un aicina izmantot Izglītības likumā pieņemtos grozījumus, lai veicinātu izglītības iestāžu darbinieku privātās un darba dzīves līdzsvaru, nodrošinātu iespēju izmantot no darba brīvo laiku atpūtai, mazinātu profesionālo izdegšanu, noteiktu kritērijus un sniegtu atbalstu izglītības iestāžu darbiniekiem komunikācijā ar izglītojamo vecākiem