Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Pandēmijas apstākļos strādājot paaugstināta riska apstākļos, LIZDA rosina visiem nozares darbiniekiem valsts apmaksātu veselības apdrošināšanu

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) vērsusies pie Saeimas deputātiem un atbildīgajām komisijām, lūdzot veikt virkni grozījumu likumprojektā “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā”.

1. Papildināt likumprojekta “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” ar 7.7pantu šādā redakcijā:

“Izglītības jomas darbiniekiem tiek nodrošināta veselības apdrošināšana, kas tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem.”

Pamatojums:

Ņemot vērā, ka izglītības jomas darbiniekiem Covid-19 izplatības laikā darbs saistīts ar paaugstinātu risku darbinieku drošībai un veselībai, kā arī paaugstinātu psiholoģisko slodzi, kas ietekmē vispārējo veselības stāvokli, un visās pašvaldībās netiek nodrošināta izglītības jomas darbinieku veselības apdrošināšana, LIZDA lūdz iekļaut likumprojektā un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma darbības laikā nodrošināt veselības apdrošināšanu izglītības jomas darbiniekiem no valsts budžeta līdzekļiem, tādejādi uzlabojot izglītības jomas darbiniekiem veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un motivējot darbiniekus preventīvi rūpēties par savu veselību.

2. Papildināt likumprojekta “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” ar 7.8pantu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā pašvaldības fiksē un kādā pašvaldībām no valsts budžeta kompensē izdevumus, kas saistīti ar izglītības iestāžu darbinieku paaugstinātas atbildības un papildus pienākumu veikšanu epidemioloģiski droša izglītības procesa īstenošanā.”

Pamatojums:

Ņemot vērā, ka izglītības jomas darbiniekiem Covid-19 izplatības laikā darbs saistīts ar palielinātu darba apjomu un papildu darba stundām, tajā skaitā, nodrošinot izglītības procesa īstenošanu vienlaicīgi gan attālināti, gan klātienē (gadījumā, ja daļa izglītojamo atrodas karantīnā), nodrošinot papildu komunikāciju ar izglītojamiem un izglītojamo vecākiem gan klātienes, gan attālinātā izglītības procesa īstenošanas laikā, nodrošinot pastiprinātu epidemioloģisko prasību ievērošanas uzraudzību izglītojamiem klātienes izglītības procesa īstenošanas laikā, veicot regulāru dezinfekciju utml., nepieciešams nodrošināt papildu finansējumu pašvaldībām, lai būtu iespējams veikt papildu darba un darba stundu apmaksu.

 

 

 

 

Priekšsēdētāja (*paraksts) Inga Vanaga

 

 

Janeka 25690988 liene.janeka@lizda.lv

 

 

 

 

 

*DOKUMENTS P