Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Norvēģijas vēstnieks Latvijā interesējas par Innovation Norway atbalstītā LIZDA projekta realizāciju

Norvēģijas vēstniecībā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja Inga Vanaga un LIZDA augstākās izglītības un zinātnes eksperte, ārējo sakaru koordinatore Dita Štefenhagena tikās ar Norvēģijas vēstnieku Kristianu Ēdegoru (Kristian Ødegaard) un padomnieci Ivetu Medvidu. Tikšanās ilga aptuveni trīs stundas un tās laikā plaši apspriests Innovation Norway atbalstītais LIZDA projekts “Sociālā dialoga uzlabošana izglītībā – Norvēģijas un Latvijas pieredze”. Projekta realizācija uzsākta 2020. gada maijā.

 

Vēstnieks Kristians Ēdegors (Kristian Ødegaard) interesējās par projekta mērķi un aktivitātēm, projekta norises gaitu. LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga sarunā uzsvēra sociālā dialoga lomu, nepieciešamību  veidot nacionāla līmeņa sadarbības platformu, kurā iesaistīti izglītības nozares darba devēji, darba ņēmēji, un izglītības izpildvaras pārstāvji. Šāda platforma risinātu fragmentāru viedokļu un priekšlikumu izteikšanu, efektīvāk virzītu lēmumu pieņemšanu izglītības nozarei svarīgos jautājumos.

 

 

LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga:

“Ļoti patīkama un profesionāla tikšanās, patiesa ieinteresētība un vēlme palīdzēt mums uzlabot sociālo dialogu! Kā informēja vēstnieka kungs, Norvēģijā gandrīz 100% nodarbināto ir arodbiedrības biedri. Tas ir apbrīnojami! Tas liecina par augstu sabiedrības iesaisti, izpratni par sociālā dialoga lomu, labu pārvaldību, profesionālu un tradīcijās balstītu sociālo dialogu. Mums jāmācās no Norvēģijas kolēģiem un jāstiprina demokrātiskums, sadarbība, savstarpējā uzticēšanās arī Latvijā, lai no tā iegūtu visa sabiedrība kopumā.”

 

 

Pārrunātas arī izmaiņas projekta aktivitātēs, saistībā ar COVID – 19 situāciju – plānotie sociālā dialoga forumi 2020. gada rudenī būs jāorganizē ar mazāku dalībnieku skaitu klātienē, paralēli nodrošinot  attālināto dalību e-platformā. Norvēģijas vēstnieks iedrošināja LIZDA valdes un sadarbības partneru plānoto vizīti Norvēģijas izglītības arodbiedrībā organizēt klātienē, ja to atļaus pandēmijas radīto ierobežojumu atcelšana. Diskusijā tika runāts arī par administratīvi teritoriālās reformas ietekmi uz skolu tīkla optimizāciju, par LIZDA iespējām izteikt viedokli un sniegt atzinumus normatīvo aktu projektos, kas saistīti ar reformām izglītībā.

Skandināvijas valstu, un it īpaši Norvēģijas arodbiedrību pieredze demokrātijas, sociālā dialoga un biedru pārstāvniecības jomā ir iespaidīga, tādēļ LIZDA vēlās izzināt Norvēģijas labās prakses piemērus sociālā dialoga, biedru piesaistes un izglītības politikas veidotāju lēmumu ietekmēšanā.

Atgādinām, ka LIZDA noslēgusi līgumu ar  Innovation Norway fondu par LIZDA projekta “Sociālā dialoga uzlabošana izglītībā – Norvēģijas un Latvijas pieredze” realizāciju. Patlaban iecerēts, ka projekta aktivitātes ir jānoslēdz 2021. gadā.

Projekta ietvaros paredzētas šādas galvenās aktivitātes:

  • E-platformas izstrāde un ieviešana, lai nodrošinātu informāciju un apmācības LIZDA biedriem un sadarbības partneriem;
  • LIZDA valdes pieredzes vizīte Norvēģijā, lai iegūtu informāciju par Norvēģijas izglītības arodbiedrību darbu un sociālā dialoga veidošanu;
  • Sociālā dialoga reģionālie forumi Liepājā, Valmierā, Rēzeknē un Jelgavā, un projekta noslēguma konference Rīgā.

Sociālā dialoga forumos plānots ne tikai dalīties pieredzē un uzlabot sadarbību, bet arī popularizēt vairākus labās prakses dokumentus, piemēram, darba koplīgumu un ģenerālvienošanos. Projekta īstenošanas gaitā kā sadarbības partneri tiks piesaistīti:

Izglītības un zinātnes ministrija,

Latvijas izglītības vadītāju asociācija,

Latvijas Lielo pilsētu asociācija,

Sadarbības organizācija Norvēģijā – Izglītības darbinieku arodbiedrība, Finnmark nodaļa, Alta.

 

Attēlā: Tikšanās Norvēģijas vēstniecībā. No labās puses: Dita Štefenhagena, LIZDA eksperte augstākās izglītības un zinātnes jautājumos, ārējo sakaru koordinētāja , Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja, Kristians Ēdegors (Kristian Ødegaard), Norvēģijas vēstnieks Latvijā, Iveta Medvida, Norvēģijas vēstniecības padomniece.