Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Noskaidroti LIZDA akcijas “Tas spēks, kas niecīgs pilienā, top liels un varens kopumā!” balvu ieguvēji

Akcijas mērķis bija aicināt izglītības un zinātnes nozarē strādājošos pievienoties Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai (LIZDA). Jo vairāk biedru būs LIZDA, jo lielāks būs arodbiedrības spēks cīņā par ik katra biedra tiesībām un interesēm. Akcijas mērķis atspoguļojas arī kampaņas nosaukumā “Tas spēks, kas niecīgs pilienā, top liels un varens kopumā!”. 

Kampaņas “Tas spēks, kas niecīgs pilienā, top liels un varens kopumā!” ietvaros saņemti 43 pieteikumi un LIZDA iestājušies 203 jauni biedri.  

 

Galveno balvu saņem:

LIZDA Rīgas pilsētas AO Rīgas 154. pirmsskolas izglītības iestādes LIZDA biedre  Irīna Skribe ar kolektīvu (piesaistīti 23 biedri)

LIZDA Rīgas pilsētas AO Rīgas Strazdumuižas vidusskola – attīstības centra LIZDA biedre Ieva Klīve (piesaistīti 18 biedri) 

 

Balvu saņem:

LIZDA Daugavpils un Ilūkstes novadu AO Špoģu vidusskolas PO biedre Guna Pētersone (piesaistīti 8 biedri)

LIZDA Liepājas pilsētas AO Līvupes pamatskolas – attīstības centra PO  biedre Indra Anškēvica (piesaistīti 7 biedri)

LIZDA Rēzeknes pilsētas AO Rēzeknes pilsētas  PII “Māriņa” PO biedre Gita Aleksa (piesaistīti 7 biedri)

LIZDA Rīgas pilsētas AO Rīgas pilsētas PII ANNELE” un PII “KAMOLĪTIS” PO biedre Daiga Pīterniece (piesaistīti 7 biedri)

LIZDA Cēsu starpnovadu AO Vecpiebalgas novada pamatskolas  PO biedre Inguna Batņa (piesaistīti 7 biedri)

LIZDA Dobeles starpnovadu AO PII “Spodrītis” PO biedre Dace Volodka (piesaistīti 7 biedri)

 

Pārsteiguma dāvanas saņem:

LIZDA Daugavpils pilsētas AO Daugavpils pilsētas 24. PII PO biedre Nadežda Čobāne (piesaistīti 6 biedri) 

LIZDA Ogres starpnovadu AO Ķeguma VPII “Gaismiņa“ PO biedre Laima Semionova (piesaistīti 6 biedri) 

LIZDA Rēzeknes pilsētas AO Rēzeknes 2. vidusskolas PO biedre Regīna  Solovjova (piesaistīti 6 biedri) 

LIZDA Valmieras starpnovadu AO Valmieras PII ,,Buratino” PO biedre Dace Krolle (piesaistīti 6 biedri)

LIZDA biedru akcijas_uzvaretāji pdf