Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Noskaidroti LIZDA biedru piesaistes akcijas “1+1 = vairāk kā 1” uzvarētāji

Noslēgusies Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) biedru piesaistes akcija “1+1=vairāk kā 1”.  No 2020. gada 11. maija līdz 2020. gada 1. novembrim ikviens LIZDA biedrs varēja kļūt par akcijas dalībnieku, piesaistot arodbiedrībā jaunu/us biedrus.  

Akcijas mērķis bija aicināt izglītības un zinātnes nozarē strādājošos pievienoties LIZDA, lai palielinātu savstarpējo solidaritāti, vēl aktīvāk pārstāvētu nozarēs strādājošo tiesības un intereses, panāktu kopā ātrāku aktuālo jautājumu risināšanu, nodrošinot cienīgāku darba vidi un samaksu.

LIZDA Padome 2020. gada 25. novembrī iepazinās ar iesūtītajiem pieteikumiem un lēma par balvu fonda sadali. Akcijā piedalījās 99 biedri un tās ietveros LIZDA saime kļuva par 321 biedru kuplāka.

 

Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja:

“Sirsnīgs paldies ikvienam biedram, kurš piedalījās akcijā un pārliecināja savus kolēģus pievienoties LIZDA. Katrs no biedriem ikdienā ir aizņemts ar saviem tiešajiem darba pienākumiem, ārpus darba dzīvi, taču paralēli tam atrada laiku, lai uzrunātu kolēģus, skaidrotu informāciju par LIZDA, par paveikto un iecerēto. Paldies visiem – 321 jaunajam biedram par LIZDA darba novērtējumu un vēlmi kļūt par biedriem. Jo mēs būsim vairāk, jo ātrāk gūsim panākumus un labāk varēsim kopā pārstāvēt biedru tiesības, intereses darba vietā, pašvaldībā, nacionālā un starptautiskā līmenī.”

 

 

LIZDA Padome lēma akcijas “1+1 =  vairāk kā 1”  balvu fondu sadalīt pēc sekojoša principa:

  • dalībniekiem, kas piesaistījuši 10 – 16 jaunus biedrus, par katru piesaistīto biedru piešķirt 10 EUR naudas balvu no LIZDA Balvu fonda,
  • dalībniekiem, kas piesaistījuši 4 – 9 jaunus biedrus, par katru piesaistīto biedru piešķirt 5 EUR naudas balvu no LIZDA Balvu fonda.

Tie kuri, piesaistījuši 3 – 1 jaunu biedru saņems pateicības dāvanas no savas arodorganizācijas. Ikviens akcijas dalībnieks saņems LIZDA priekšsēdētājas parakstītu pateicības rakstu.

LIZDA pateicās un novērtē ikviena dalībnieka ieguldījumu arodbiedrības stiprināšanā un popularizēšanā! Arodbiedrības spēks ceļā uz kopīgiem panākumiem ir mūsu biedri, biedru vienotība un solidaritāte. Paldies ikvienam, kurš gadiem ir uzticīgs LIZDA, paldies ikvienam, kurš pievienojies nesen, saskatot LIZDA kopīgo spēku!