Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Notiks konference par Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības veiktā pētījuma “Par zinātnieka slodzi, atalgojumu un prestižu” rezultātiem

25. septembrī tiks organizēta konference par Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības veiktā pētījuma “Par zinātnieka slodzi, atalgojumu un prestižu” rezultātiem. Konferences mērķis ir aktualizēt nepieciešamību nodrošināt konkurētspējīgu zinātnieka darba samaksu, slodzi, darba apstākļus un prestižu Latvijā.

 

Laiks Darba kārtība Organizāciju pārstāvji
10:00-11:00 Dalībnieku reģistrācija, rīta kafija
11:00 – 11:15 Konferences atklāšana

 

LIZDA priekšsēdētāja I.Vanaga

Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas pārstāvis Č.Batņa

IZM pārstāvis

11:15- 12:00 Aptaujas “Par zinātnieka slodzi, atalgojumu un prestižu” rezultāti LIZDA priekšsēdētāja I.Vanaga

LIZDA eksperte augstākās izglītības, zinātnes un ārējo sakaru jautājumos

D. Štefenhagena

12:00 – 12:30 IZM ziņojums

Par zinātnes politikas, finansējuma un komunikācijas virzību uz atbalstu zinātniekiem

IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors J.Paiders
12:30 – 13:00 Kafijas pauze
13.00-14.30 Paneļdiskusija “Latvijas zinātnieka rītdiena”

 

 

Dr.M.Lauberts, Latvijas Zinātnes darbinieku arodorganizācijas apvienības priekšsēdētājs

Dr. A. Boča, LJZA vadītāja

Dr. T. Pladere, LJZA

J. Paiders, IZM pārstāvis

Č.Batņa, Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas pārstāvis

Dr.habil.oec.B.Rivža,LZA ģenerālsekretāre, akadēmiķe.

EK pārstāvniecība Latvijā

1.      Aldis Baumanis, LDDK pārstāvis

 

14.30-15.00 Konferences noslēgums – rekomendāciju un risinājumu apkopojums LIZDA priekšsēdētāja I.Vanaga

LIZDA eksperte augstākās izglītības, zinātnes un ārējo sakaru jautājumos

D. Štefenhagena