Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Notiks LIZDA VII Kongresa 2. daļa; delegāti spriedīs par arodbiedrības darbības prioritātēm

2020. gada 3. oktobrī notiks Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) VII Kongresa 2. daļa. Kongresa norise paredzēta klātienē  Baltijas lielākajā konferenču centrā “ATTA Centre”, Krasta ielā 60, Rīga. Par arodbiedrības darbības vienu no galvenajām prioritātēm nākamajos piecos gados  izvirzīta pedagoga profesijas prestiža paaugstināšana, sabalansēta darba slodze un cienīga darba samaksa.

LIZDA VII Kongresa sākuma daļu tiešraidē varēs vērot LIZDA Facebook lapā: facebook.com/arodbiedribalizda

LIZDA Kongress notiek reizi piecos gadus un tajā delegāti vēl arodbiedrības vadību, spriež par darbības virzieniem turpmākajai piecgadei, pilnveido arodbiedrības statūtus, izvirza prioritātes, atskatās uz iepriekšējā piecgadē sasniegto. LIZDA VII Kongresa 1. daļā, kas notika šī gada maijā,  kongresa delegāti par LIZDA priekšsēdētāju teju vienbalsīgi ievēlēja  Ingu Vanagu, par LIZDA priekšsēdētājas vietnieci ievēlēja Irinu Avdejevu. LIZDA VII Kongresa 2. daļā dalībniekus video uzrunā sveiks Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, dalību Kongresā klātienē apstiprinājusi izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens, Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijas vadītājs Ilmārs Dūrītis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis.

LIZDA VII Kongresa 2. daļā delegāti no visas Latvijas pievērsīsies šādiem tematiem:

  • pedagoga profesijas prestiža paaugstināšana;
  • profesionālais atbalsts izglītības un zinātnes nozarē strādājošajiem;
  • piederība un solidaritāte LIZDA;
  • biedru tiesiskā aizsardzība;
  • sabalansēta darba slodze un cienīga darba samaksa;
  • sadarbības stiprināšana

INGA VANAGA, LIZDA priekšsēdētāja:

“LIZDA darbības prioritāte nākamajiem pieciem gadiem ir pedagogu un zinātnieku profesijas prestiža celšana. Profesijas prestižu veido daudzi elementi, taču LIZDA pievērsīsies darba slodzes veidošanās principu pilnveidei, cienīgākas darba samaksas un profesionālā atbalsta nodrošināšanai, nozarē strādājošo tiesību stiprināšanai. Pedagoga un zinātnieka profesijas prestiža paaugstināšana jāveic steidzami ciešā sadarbībā ar partneriem, jo tas ir tik lielā mērā sagrauts, ka apdraud pilnvērtīgu izglītības un zinātnes ilgtermiņa attīstību Latvijā. LIZDA turpinās vēl aktīvāk iestāties par ikviena biedra (pedagoga, zinātnieka, tehniskā darbinieka) darba dzīves kvalitātes paaugstināšanu. Mums būtiski veicināt piederību LIZDA, stiprināt sadarbību visos līmeņos, lai panāktu straujākus uzlabojumus izglītības un zinātnes nozarē strādājošo ikdienā”.

LIZDA VII Kongresā Dr.paed., asoc. profesors Pāvels Jurs uzstāsies ar ziņojumu par LIZDA nozīmi pilsoniskās sabiedrības veicināšanā. Kongresā skanēs arī muzikāls sveiciens, būs apbalvošana un atzinības rakstu pasniegšana. LIZDA VII Kongresa 2. daļu atbalsta “Atta Centre” un “Spogulīt, Spogulīt”.

LIZDA ir lielākā un ietekmīga nozaru arodbiedrība Latvijā. Tajā ir apvienojušies aptuveni 23 tūkstoši biedru, kuri strādā izglītības un zinātnes nozarē.