Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Notiks tikšanās ar izglītības ministri par streika vienošanās prasību izpildi

Rīt Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadībai plānota ļoti būtiska tikšanās ar izglītības un zinātnes ministri Andu Čakšu par streika vienošanās prasību izpildi. LIZDA neslēpj satraukumu par to, ka šī būs tikai pirmā tikšanās ar nozares ministri par panākto vienošanos ieviešanu praksē, lai gan līdz 1. februārim, kad normatīvo aktu sakārtošanas procesam ir jābūt jau pabeigtam, atlikusi tikai viena nedēļa.

Jāatgādina, ka pērnā gada novembrī valdība pieņēma lēmumu līdz 2023. gada 1. februārim pagarināt termiņu pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izstrādei, kā arī pedagogu darba slodžu līdzsvarošanas vadlīniju izstrādei, lai gan sākotnēji – pēc septembrī notikušajām streika izlīguma komisijas pārrunām un tajās gūtajiem kompromisiem – Ministru kabinets bija uzdevis šādu grafiku, kā arī vadlīnijas izstrādāt līdz pērnā gada sākumam. Tobrīd LIZDA akcentēja, ka neatlaidīgi sekos vienošanās izpildei un brīdināja, ka nesamierināsies ar streika prasību neizpildi pēc būtības.

Pamatojoties uz  Ministru kabineta 2022.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.47 2. un 8.punktā noteikto, LIZDA patreiz sniedz priekšlikumus:

 1. pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laikposmam no 2023.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim izstrādāt, balstoties uz  Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam noteiktajiem darba samaksas pieauguma principiem, grafikā iekļaujot visas pedagogu grupas, tajā skaitā izglītības iestāžu vadītājus un vietniekus, izglītības metodiķus, augstākās izglītības iestāžu pedagogus u.c.;
 2. normatīvajā regulējumā par pedagogu darba slodzes līdzsvarošanu iekļaut:
  • pirmsskolas skolotāju darba slodzes līdzsvarošanu 3 gadu laikā:
   • no 01.09.2023. nosakot, ka no 40 stundām nedēļā 34 stundas ir darba stundas ar izglītojamiem un 6 stundas citiem pienākumiem;
   • no 01.09.2024. nosakot, ka no 40 stundām nedēļā 32 stundas ir darba stundas ar izglītojamiem un 8 stundas citiem pienākumiem;
   • no 01.09.2025. nosakot, ka no 40 stundām nedēļā 30 stundas ir darba stundas ar izglītojamiem un 10 stundas citiem pienākumiem;
  • vispārējās izglītības skolotāju darba slodzes līdzsvarošanu 3 gadu laikā:
   • no 01.09.2023. nosakot ka nedēļas darba slodzes sadalījums ir līdz 65% mācību stundu vadīšanai un ne mazāk kā 35% citiem pienākumiem;
   • no 01.09.2024. nosakot ka nedēļas darba slodzes sadalījums ir līdz 60% mācību stundu vadīšanai un ne mazāk kā 40% citiem pienākumiem;
   • no 01.09.2025. nosakot ka nedēļas darba slodzes sadalījums ir līdz 50% mācību stundu vadīšanai un ne mazāk kā 50% citiem pienākumiem;
  • profesionālās izglītības pedagogiem līdzsvarot darba slodzi 3 gadu laikā:
   • no 01.09.2023. nosakot ka nedēļas darba slodzes sadalījums ir līdz 65% mācību stundu vadīšanai un ne mazāk kā 35% citiem pienākumiem un samazinot darba stundas gadā no 1320 stundām līdz 1200 stundām;
   • no 01.09.2024. nosakot ka nedēļas darba slodzes sadalījums ir līdz 60% mācību stundu vadīšanai un ne mazāk kā 40% citiem pienākumiem (1200 darba stundas gadā);
   • no 01.09.2025. nosakot ka nedēļas darba slodzes sadalījums ir līdz 50% mācību stundu vadīšanai un ne mazāk kā 50% citiem pienākumiem (1200 darba stundas gadā);
  • profesionālās ievirzes izglītības skolotāju darba slodzes līdzsvarošanu 3 gadu laikā:
   • no 01.09.2023. nosakot, ka no 30 stundām nedēļā 26 stundas ir mācību stundu, treniņu vadīšanai un 4 stundas citiem pienākumiem;
   • no 01.09.2024. nosakot, ka no 30 stundām nedēļā 21 stundas ir mācību stundu, treniņu vadīšanai un 9 stundas citiem pienākumiem;
   • no 01.09.2025. nosakot, ka no 30 stundām nedēļā 18 stundas ir mācību stundu, treniņu vadīšanai un 12 stundas citiem pienākumiem;
  • interešu izglītības skolotāju darba slodzes līdzsvarošanu 2 gadu laikā:
   • no 01.09.2024. nosakot, ka no 30 stundām nedēļā 21 stundas ir mācību stundu, treniņu vadīšanai un 9 stundas citiem pienākumiem;
   • no 01.09.2025. nosakot, ka no 30 stundām nedēļā 18 stundas ir mācību stundu, treniņu vadīšanai un 12 stundas citiem pienākumiem;
  • atbalsta personāla darba slodzes līdzsvarošanu, no 01.09.2023. nosakot nedēļas darba slodzes sadalījumu līdz 65% kontaktstundām un ne mazāk kā 35% citiem pienākumiem;
  • izvērtēt pamatojumu stundu (21, 30 vai 40 stundas nedēļā) apjomam darba slodzē, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei dažādām pedagogu grupām[1], piemēram, cik pamatoti ir tas, ka sociālā pedagoga mēneša algas likme par 30 stundām nedēļā ir vienāda ar pedagoga karjeras konsultanta mēneša algas likmi par 40 stundām nedēļā;
  • izanalizēt un noteikt citos pienākumos iekļaujamos pienākumus gan skolotājiem, gan atbalsta personālam (LIZDA redzējums par skolotāju un atbalsta personāla pienākumu sadalījumu pievienots pielikumā).