Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Notikusi Ģenerālvienošanās parakstīšana Kuldīgas novada pašvaldībā

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības jubilejas dienā, 19. maijā notikusi Ģenerālvienošanās parakstīšana Kuldīgas novada pašvaldībā. Šī bija jau otrā Ģenerālvienošanās starp Kuldīgas novada pašvaldību un LIZDA Kuldīgas novada arodorganizācijām, jo pēc novadu reformas tika mainīti nosaukumi un tika pievienoti Skrundas, Alsungas novadi.

Kuldīgas novada pašvaldība jau ilgstoši sadarbojas ar LIZDA Kuldīgas novada organizāciju, un šī sadarbība turpināsies arī jaunizveidotajā Kuldīgas novadā. Noslēgtā ģenerālvienošanās attiecas uz visām Kuldīgas novada pašvaldības izglītības un profesionālas ievirzes iestādēm.

Ģenerālvienošanās paredz pedagogiem papildu atvaļinājuma dienas par nepārtrauktu darba stāžu, īpaši atbalstīti Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra pedagogi ar vienu papildu atvaļinājuma dienu, kā arī izglītības iestāžu arodorganizāciju priekšsēdētāji – arī ar vienu papildu atvaļinājuma dienu. Vēl jaunā vienošanās paredz atvaļinājuma pabalstus pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem.

Sevis radošai pilnveidošanai pedagogi varēs izmantot līdz četrām dienām (pirmsskolā – līdz trīs dienām) mācību gada laikā. Tiks apmaksāti mācību atvaļinājumi semestra vai noslēguma pārbaudījumu sagatavošanai/ kārtošanai.

Vēl ģenerālvienošanās paredz pabalstus pedagogiem konkrētu personīgu dzīves gadījumu sakarā, kā arī tiek apmaksāta profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana. Tāpat tiks segti ar to saistīti komandējuma vai sabiedriskā transporta izdevumi. Tiks apdrošināta pedagogu veselība, kā arī apmaksāti ar obligāto veselības pārbaudi saistītie izdevumi (t. sk. redzes korekcijas līdzekļu iegādei līdz 50 eiro).