Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Panāktas pirmās piemaksas izglītības nozares darbiniekiem par skolēnu testēšanu

Valdība akceptējusi Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par finanšu līdzekļu piešķišanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””. Tas nozīmē, ka ir panākta LIZDAS aktualizētā prasība par piemaksām izglītības nozares darbiniekiem par skolēnu testēšanu. Pirmās piemaksas (2.9 milj.eiro apmērā) būs paredzētas skolu administrācijai un skolotājiem,kuriem ir papildus pienākumi par iesaistīšanos skolēnu C-19 testēšanā. Taču LIZDA turpinās cīņu par piemaksām pirmsskolu, profesionālās ievirzes izglītības iestādēm.

Jāatgādina, ka LIZDA jau septembrī vērsās pie likumdevējiem, uzsverot, ka valstij ir jāpiemaksā skolotājiem par iesaistīšanos skolēnu Covid-19 testēšanā, jo siekalu noņemšana laboratoriskajiem izmeklējumiem nav iekļauta skolotāju pienākumu un uzdevumu klāstā, attiecīgi ir vērtējama kā papildu darbs. Šāda papildu darba veikšana prasa arī papildu darba stundas, jo siekalu ņemšanu laboratoriskajiem izmeklējumiem plānots veikt reizi nedēļā un to neesot iespējams izdarīt skolotājam tarificētajā darba laikā.

LIZDA uzsvēra, ka Ministru kabineta pieņemtie tiesību akti paredz, ka izglītības iestādei ir uzlikts pienākums organizēt pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpes izglītojamo testēšanu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) algoritmam. Lai nodrošinātu noteikumu grozījumu izpildi, izglītības iestādēs testēšanas materiāla savākšanu tiekot uzdots veikt skolotājiem.

Arodbiedrība atzīmēja, ka skolotāja profesijas standartā ir noteikti skolotāja pienākumi un uzdevumi, to izpildei nepieciešamās prasmes un attieksmes, profesionālās zināšanas un kompetences, bet siekalu ņemšana laboratoriskajiem izmeklējumiem neesot iekļauta profesijas standartā, līdz ar to siekalu ņemšana laboratoriskajiem izmeklējumiem esot uzskatāma par papildu darbu, kas būtu attiecīgi jāapmaksā.