Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Arī Latvijas Meža nozares arodbiedrība atbalsta pedagogu prasības

Latvijas Meža nozares arodbiedrība (LMNA), atbalsta Latvijas Izglītības un zinātnes nozares arodbiedrības izvirzītās prasības par pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izstrādes un darba slodzes sabalansēšanas jautājumiem un pieprasa izpildīt:

 

1) Izglītības likuma 53. panta trešās daļas izpilde, kas nosaka, ka pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā.

Pedagogu darba samaksas grafiks jāizstrādā saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021. -2027. gadam noteiktajiem pedagogu darba samaksas palielinājuma principiem un plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem un jāapstiprina nākamo piecu gadu periodam sākot no 2023. gada.

2) darba slodzes sabalansēšana visiem pedagogiem no 2023. gada.

 

LMNA uzskata, ka izglītības un zinātnes nozarē strādājošie ir galvenais resurss, lai tiktu nodrošināta Izglītības likumā noteiktā mērķa izpilde – nodrošināt katram Latvijas iedzīvotājam iespēju attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, lai veidotos par patstāvīgu un attīstītu personību, demokrātiskas Latvijas valsts un sabiedrības locekli. I