Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Par finansiāla atbalsta sniegšanu augstākās izglītības iestādēm

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) atkārtoti aicina atbalstīt augstākās izglītības iestādes (AII), sniedzot finansiālu atbalstu Covid-19 radīto seku un energoresursu izmaksu pieauguma kompensēšanai.

Covid-19 pandēmija skārusi AII darbību, radot finansiālus zaudējumus, kas apdraud Latvijas augstākās izglītības ilgtspēju un augsta līmeņa speciālistu sagatavošanu. Ņemot vērā augstskolu un koledžu sniegto informāciju, Covid-19 izplatības mazināšanai noteiktie ierobežojumi ir radījuši tām papildu izdevumus – vairākas izmaksu pozīcijas augstskolu un koledžu izdevumos ir palielinājušās – nodrošinot epidemioloģiskās drošības un pretepidēmijas pasākumus pandēmijas izplatības ierobežošanai un individuālos aizsardzības līdzekļus personālam. Palielinājušies AII izdevumi saistībā ar pēdējā gada laikā notikušo straujo cenu attīstības dinamiku, un ievērojamo cenu kāpumu gāzes, siltumenerģijas un elektroenerģijas piegādes pakalpojumiem. Papildus izdevumi saistīti arī ar to, ka augstskolu un koledžu mācībspēkiem jākompensē palielinātā darba slodze –  pedagogi izstrādā  jaunus studiju materiālus, integrē jaunas darba metodes, lai nodrošinātu atgriezenisko saiti studējošajiem, apvienojot klātienes un attālinātās studijas. AII pedagogi, līdzīgi kā citas pedagogu grupas, attālinātā mācību procesa nodrošināšanai izmantojuši personīgos līdzekļus, lai iepirktu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīkus, kā arī ir radušās papildus mājsaimniecības izmaksas.

LIZDA uzskata, ka valdības lēmums finansiāli neatbalstīt AII, nav samērojams ar atbalstu, kas tiek sniegts uzņēmējdarbības un citos valsts sektoros. Augstskolas un koledžas ir atvasinātas publiskas personas, kuras ilgstoši nesaņem pietiekošu bāzes finansējumu augstākās izglītības un zinātnes īstenošanai, un, lai arī augstskolas var pašas pelnīt, un tām ir savi budžeta līdzekļi, tomēr pandēmijas radīto seku un paaugstināto izdevumu situācijā augstskolu un koledžu finansiālās iespējas ir ierobežotas. Mums ir svarīgi, lai AII ir pietiekošs finanšu resurss, lai spētu kompensēt sadārdzinātās saimnieciskās darbības uzturēšanu, un, lai ierobežotais augstskolu un koledžu finansējums neapdraudētu mācībspēku atalgojumu.

LIZDA aicina valsts lēmējvaru un izpildvaru iestāties par finansiāla atbalsta sniegšanu AII, tādējādi neveicinot nevienlīdzības un diskriminācijas, atšķirīgas attieksmes piemērošanu atbalsta saņemšanai dažādiem tautsaimniecības sektoriem.

LIZDA lūdz amatpersonas sociālā dialoga ietvaros respektēt LIZDA ierosinājumu, un steidzamības kārtā pieņemt lēmumu, lai finansiāli atbalstītu valsts augstskolas un koledžas.