Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Par mērķdotācijas finansējumu atvaļinājumu nodrošināšanai

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir pateicīga par iespēju nodrošināt piemaksas pedagogiem, skolotāju palīgiem un auklēm, kas strādā klātienē Covid-19 pandēmijas laikā, kā arī piemaksas skolotājiem un atbalsta personālam par individuālajām konsultācijām skolēniem Covid-19 pandēmijas laikā. Piemaksu izmaksas rezultātā ir radusies papildus finansējuma nepieciešamība atvaļinājumu apmaksas nodrošināšanai.

LIZDA lūdz veikt aprēķinus un rosina pieprasīt Finanšu ministrijai papildus finansējumu atvaļinājumu nodrošināšanai no 2021. gada valsts budžetā plānotā finansējuma neparedzētiem gadījumiem.