Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Par valsts valodas pārbaudēm izglītības iestādēs

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA), atsaucoties uz informāciju no izglītības iestādēm par veiktajām valsts valodas pārbaudēm un š.g. 28.septembrī notikušo tiešsaites sanāksmi ar Valsts valodas centra (VVC) speciālistiem,  ir iepazinusies ar Ministru kabineta 2022.gada 8.marta noteikumiem Nr.157 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi” un lūdz:

  • apstiprinot pārbaudes komisiju un tās darbības kārtību, atbilstoši noteikumu 15.punktam, rast iespēju to saskaņot ar izglītības iestādes darba kārtību, lai šīs pārbaudes nenotiktu pirms mācību gada sākuma (augusta beigās), valsts pārbaudes darbu un eksāmenu laikā (maija beigas, jūnija sākums) un izglītības iestādes akreditācijas laikā;
  • rast iespēju pārskatīt pārbaudes metodiku, pedagogu valsts valodas zināšanu pārbaudi izglītības iestādē veicot izlases veidā (nevis visiem konkrētās pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem), lai mazinātu spriedzi izglītības iestādē, nodrošinot ikdienas darbu;
  • informāciju par pedagoga valsts valodas zināšanu līmeni Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadīt tikai pēc lēmuma parakstīšanas un tā paziņošanas pedagogam, atbilstoši noteikumu 50.un 51.punktam.

 

LIZDA norāda, ka tā atbalsta skolu direktoriem un pedagogiem noteiktās prasības valsts valodas prasmju jomā. Pedagogiem ir jāprot valsts valoda likumā noteiktajā apmērā, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto pakāpenisku pāreju uz mācībām tikai valsts valodā pirmsskolā un pamatizglītībā,  lai veicinātu sekmīgu pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanu visās Latvijas izglītības iestādēs un nodrošinātu izglītojamo tiesības uz kvalitatīvu izglītību.