Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Parakstīta ģenerālvienošanās starp Cēsu novada pašvaldību un LIZDA Cēsu novada organizāciju

Otrdien, 17.maijā, parakstīta ģenerālvienošanās starp Cēsu novada pašvaldību un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Cēsu novada organizāciju. Šāda vienošanās parakstīta pirmo reizi.

“Ģenerālvienošanās starp Cēsu novada pašvaldību un LIZDA, apliecina, ka izglītības kvalitāte ir viens no pašvaldības stūrakmeņiem. Tās kvalitāte ir tieši saistīta ar pedagogu labbūtību, ko veido gan emocionāli droša un atbalstoša darba vide, gan atalgojums un darbinieku kopējā tiesiskā aizsardzība. Tādēļ esam gatavi darīt visu, lai izglītības darbinieku jautājumus risinātu dialoga un sadarbības ceļā”, uzsver Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

Parakstītā vienošanās garantē pašvaldības un izglītības iestāžu uzdevumu izpildi izglītības nozarē, vienlīdzīgu tiesību nodrošināšanu, savstarpēju uzticēšanos. Tāpat tā nosaka kopīgu mērķi ar sociālā dialoga palīdzību uzlabot personāla un finanšu resursu vadību, darba attiecības, pārvaldes, saziņas un līdzdalības formas.

Šī vienošanās attiecas uz visām Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēm, iestāžu vadītājiem un darbiniekiem.