Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Parakstīta ģenerālvienošanās starp Limbažu novada pašvaldību un LIZDA Limbažu novada organizāciju

19.maijs Limbažu novada arodorganizācijai bija dubulti svētki. Šajā dienā Puikules muižā, svinīgi atzīmēja Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) 32. gadadienu un parakstīja ģenerālvienošanos starp Limbažu novada pašvaldību un Limbažu novada organizāciju.

Parakstot ģenerālvienošanos, LIZDA Limbažu novada organizācijas vadītāja Edīte Kaimiņa, sacīja “esam gandarīti, par panākto un zinām pie kā vēl ir jāstrādā, šis dokuments ir smaga darba rezultāts. Paldies pašvaldības vadītājam atbalstu un jautājumu izpratni, priecājamies, ka pašvaldība mums palīdz un atbalsta.”

“Esmu gandarīts, ka pēc garām, tiešām nopietnām un atklātām sarunām esam nonākuši pie rezultāta”, uzsvēra Limbažu novada pašvaldības domes vadītājs Dagnis Straubergs.

Pašvaldības vadītājs atzīst, ka vienošanās parakstīšana kavējusies, jo laiku prasīja novada budžeta pieņemšana. “Sarunu laikā visi jautājumi ir izskatīti, izrunāti un sabalansēti. Ar LIZDA Limbažu nodaļas vadību esam vienojušies rudenī, pirms nākamā gada budžeta pieņemšanas, vēlreiz apsēsties pie galda un izrunāt, ko iespējams mainīt un uzlabot. Strādājot pie šīs ģenerālvienošanās mēs bijām ļoti godīgi. Paldies par veiksmīgu sadarbību, uzstājību, neatlaidību un spēju novest lietas līdz galam,” sacīja Dagnis Straubergs.

Sakot paldies par konstruktīvām sarunām un ikdienas pedagoga darbu, Limbažu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Sigita Upmale, aicināja tās turpināt, jo sarunu ceļā var atrisināt daudzus jautājumus.

Parakstītā vienošanās garantē pašvaldības un izglītības iestāžu uzdevumu izpildi izglītības nozarē, vienlīdzīgu tiesību nodrošināšanu, savstarpēju uzticēšanos. Tāpat tā nosaka kopīgu mērķi ar sociālā dialoga palīdzību uzlabot personāla un finanšu resursu vadību, darba attiecības, pārvaldes, saziņas un līdzdalības formas. Šī vienošanās attiecas uz visām Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēm, iestāžu vadītājiem un darbiniekiem.