Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Parakstīta vienošanās starp Valmieras pilsētas pašvaldību un LIZDA Valmieras starpnovadu arodorganizāciju

2021. gada 25. februārī Valmieras pilsētas pašvaldība  noslēgusi vienošanos ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Valmieras starpnovadu arodorganizāciju. 

Vienošanās mērķis ir aizsargāt pašvaldības izglītības iestādēs strādājošo izglītības darbinieku (arodorganizācijas biedru) darba un sociālekonomiskās intereses. Veicināt sadarbību un sociālā dialoga attīstību starp pašvaldību un arodorganizāciju par izglītības iestādēs strādājošo darbinieku tiesisko aizsardzību, darba un sociālajām garantijām, kā arī organizēt abpusēju informācijas apmaiņu un tikšanos jautājumos, kuros skartas izglītības nozarē strādājošo darbinieku profesionālās, sociālās un ekonomiskās tiesības un intereses.

Vienošanos parakstīja Valmieras Izglītības pārvaldes  vadītāja vietniece Iveta Pāže un  LIZDA Valmieras starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja Zinta Irbe.

 

Foto: LIZDA Valmieras starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja Zinta Irbe (no labās) un Valmieras Izglītības pārvaldes  vadītāja vietniece Iveta Pāže  (no kreisās).