Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Pasaules zinātnes diena mieram un attīstībai

Pasaules zinātnes diena mieram un attīstībai, kas tiek atzīmēta katru gadu 10. novembrī, uzsver zinātnes nozīmīgo lomu sabiedrībā un nepieciešamību iesaistīt plašāku 
sabiedrību debatēs par jauniem zinātnes jautājumiem. Tas arī uzsver zinātnes nozīmi un nozīmi mūsu ikdienas dzīvē.

Ciešāk sasaistot zinātni ar sabiedrību, Pasaules zinātnes dienas mieram un attīstībai mērķis ir nodrošināt, lai iedzīvotāji būtu informēti par zinātnes attīstību. 
Tas arī uzsver zinātnieku lomu mūsu izpratnes paplašināšanā par ievērojamo, trauslo planētu, ko saucam par mājām, un padarot mūsu sabiedrību ilgtspējīgāku.