Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Pašvaldību vēlēšanās piedalīsies 245 LIZDA biedri; arodbiedrība aicina atbalstīt savējos

5. jūnijā Latvijā norisināsies kārtējās pašvaldību vēlēšanas. Atšķirībā no iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām, šajās vēlēšanās būs ievērojami mazāks vietvaru un ievēlamo deputātu skaits.  LIZDA Statūtu 2.2.punkts paredz, ka “Savu mērķu realizēšanai arodbiedrība: sekmē arodbiedrības pārstāvju ievēlēšanu Saeimā un pašvaldībās, atbalsta tās vēlēšanu programmas, kas atbilst arodbiedrības interesēm”. Analizējot deputātu kandidātu sarakstus,  secinām, ka šajās vēlēšanās kopumā startēs 222 kandidāti, kuri strādā kādā izglītības vai ar zinātnes nozari saistītā institūcijā un ir LIZDA biedri. Visaktīvākie LIZDA biedri šogad bijuši Vidzemē, kur politisko darbību vēlas uzsākt 89 kandidāti, bet viskūtrākā bijusi Latgale ar 48 LIZDA biedriem vēlēšanu sarastos.

Administratīvi teritoriālā reforma, paredz, ka Latvijā būs 42 pašvaldības līdzšinējo 119 vietā, savukārt domēs ievēlējamo deputātu skaits samazināsies gandrīz uz pusi.

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2021. gada pašvaldību vēlēšanām norisinājās no 17. marta līdz 6. aprīlim. Pašvaldību vēlēšanu komisijās tika iesniegti 324 kandidātu saraksti, kuros uz iekļūšanu 41 pašvaldības domē kopumā pretendē 5580 kandidāti.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Eiropas Savienības pilsoņiem, lai piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, 90 dienas pirms vēlēšanām ir jābūt reģistrētiem Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. Visiem vēlētājiem jābūt reģistrētiem Vēlētāju reģistrā. Vēlētājiem ir tiesības balsot tajā pašvaldībā, kur ir viņu reģistrētā dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas vai pašvaldībā, kur viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, ja līdz 27. maijam reģistrējās balsošanai šajā vēlēšanu apgabalā.

LIZDA aicina ikvienu vēlētāju izmantot savas pilsoniskās tiesības un šo sestdien doties pie vēlēšanu urnām, atbalstot LIZDA biedrus un izdarot savu izzvēli par labu labākai pārvaldībai vietvarās!

KURZEMES reģiona LIZDA biedri, kas kandidēs pašvaldību vēlēšanās:

https://docs.google.com/document/d/14oGvTmCv-4C85F7fDQ0I8JI3hAvdtOnID6jFZBDAnXY/edit?usp=sharing

 

LATGALES reģiona LIZDA biedri, kas kandidēs pašvaldību vēlēšanās:

https://docs.google.com/document/d/1e5eibqB2VCWrLcHtjIiaH1zwpbEffmgnoOYqrRxl5UI/edit?usp=sharing

 

VIDZEMES reģiona LIZDA biedri, kas kandidēs pašvaldību vēlēšanās:

https://docs.google.com/document/d/1UWKQjzr1JbCDUOe4WMWpGF85DczT64zcSVq8V-DtYYI/edit?usp=sharing

 

 

ZEMGALES reģiona LIZDA biedri, kas kandidēs pašvaldību vēlēšanās:

https://docs.google.com/document/d/1ZHmlydWKQ5ugvYmPKUyNwqWk2xmuFmSeZuyBGdfJ1QM/edit?usp=sharing