Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Pateicoties mūsu biedru uzstājībai un arodbiedrības neatlaidīgajam darbam, esam panākuši pedagogu darba samaksas pieaugumu no nākamā gada 1. janvāra

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība ir gandarīta, ka, pateicoties mūsu biedru uzstājībai un arodbiedrības neatlaidīgajam darbam, valdība vakar pieņēma grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos par pedagogu darba samaksu un kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldībām, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksas pieaugumu saskaņā ar pavasarī apstiprināto zemākās darba samaksas likmes grafiku.
No nākamā gada 1. janvāra visu pedagogu, tai skaitā pirmsskolas pedagogu, zemākā darba algas likme būs 9,54 eiro. Lai nodrošinātu pieaugumu, palielinātas viena izglītojamā izmaksas. Bērnam pirmsskolas izglītības programmās mērķdotācijas apmērs palielināts no 105,15 uz 129,44 eiro, 1.-6.klases izglītojamam – no 108,64 uz 121,93 eiro, 7.-9.klases izglītojamam – no 139,99 uz 157,12 eiro, bet 10.-12.klases izglītojamam – no 150,43 uz 168,84 eiro.
Par 15,21 eiro palielināts mērķdotācijas apmērs 1.-9.klases skolēniem slimnīcās un sociālās aprūpes iestādēs, kurās īsteno ilgstoši slimojošo bērnu un skolēnu izglītošanu ārpus izglītības iestādes un pamatizglītības programmās ar augstākiem plānotajiem rezultātiem. Savukārt par 16,23 eiro palielināts mērķdotācijas apmērs 1.-12. klases izglītojamiem, kuri apgūst speciālās izglītības programmas speciālās izglītības klasēs (grupās) vai iekļaujoši vispārējās izglītības iestādēs un neklātienes un tālmācības vispārējās izglītības programmās.