Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Pēc LIZDA pieprasījuma un sabiedrības sašutuma, IZM tomēr sniedz skaidrojumu par pirmsskolas izglītības iestāžu darbu ārkārtējā situācijā

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) oficiālajā Facebook vietnē ir publicēts skaidrojums par pirmsskolas izglītības iestāžu darbu ārkārtējā situācijā. Ierakstā ir arī aicinājums vecākiem rast iespēju nevest bērnu uz bērnudārzu. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) akcentē, ka valdošie politiķi joprojām nav pietiekami novērtējuši visus riskus, kas apdraud pirmsskolas pedagogus, vecākus un bērnus.

IZM skaidrojumā izcelts:

 • Līdz 14. aprīlim bērnudārzos darbosies tikai dežūrgrupas.
 • Ārkārtas situācijā bērnu uz dežūrgrupu vest tikai tad, ja nav iespējamas citas pieskatīšanas iespējas.
 • Vecākiem tādā gadījumā jāraksta apliecinājums, ka bērns ir vesels, nav kontaktējies ar vīrusa slimniekiem un nav bijis vīrusa skartajās teritorijās pēdējo 14 dienu laikā.
 • Dežūrgrupā ir dažāda vecuma bērni.
 • Būtiski samazinot cilvēku skaitu, kuri atrodas vienā telpā – samazināsies arī inficēšanās risks.

Ar IZM Facebook ierakstu var iepazīties šeit!

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) uzmanīgi sekos, lai skaidrojumā ietvertie punkti tiktu pildīti. LIZDA arī aicina:

 • nodrošināt dežūrgrupas tikai noteiktu profesiju pārstāvju bērniem ārkārtas situācijā.

Atgādinām, ka pēc 14.03.2020. notikušās Krīzes vadības padomes un valdības kopsēdes LIZDA vērsa uzmanību uz pretrunām valdības pārstāvju publiskajos izteikumos un to, kas rakstīts valdības rīkojumā. Publiski tika uzsvērts, ka, piemēram, daudziem operatīvo dienestu darbiniekiem ir bērni un šiem operatīvajiem darbiniekiem ir jābūt darbā. LIZDA respektē, ka noteiktu profesiju pārstāvju bērniem jānodrošina pieskatīšana, taču tas Ministru kabineta rīkojumā nav precīzi norādīts. Pilns 14.03.2020. valdības rīkojums lasāms šeit!

LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga:

“Aicinu politiķus pirms katra jauna rīkojuma un publiska paziņojuma operatīvi sazināties ar sociālajiem partneriem, lai lēmumi maksimāli tiktu izsvērti un pieņemti par labu sabiedrības kopējai veselībai. Pēc LIZDA uzstājīgas pieprasīšanas, IZM tomēr sniedza  skaidrojumu par pirmsskolas darbu ārkārtējā situācijā. Tomēr visi riski joprojām nav novērtēti, kas var  apdraudēt vairāk nekā 11 000 pirmsskolas pedagogu un aptuveni 100 000 bērnu veselību. LIZDA izsaka pateicību visiem vecākiem, kuri rod iespēju pieskatīt bērnus mājās, pašvaldībām, kas lēmušas pārtraukt uz laiku pirmsskolu darbu, darba devējiem, kuri nodrošina attālināta darba iespējas bērnu vecākiem,” uzsver LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga.

LIZDA norāda, ka:

 • pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki var apdraudēt bērnu veselību, jo uz darbu nokļūst ar sabiedrisko transportu, kurā ir lielākas inficēšanās iespējas ar Covid-19.
 • starptautiskās organizācijas OECD un EK norāda uz Latvijas pedagogu vidējo vecumu, kas ir augstāks nekā Eiropas valstīs vidējais pedagogu vecums. Latvijā skolotāju vidējais vecums ir 48 gadi, turklāt 51 % Latvijas skolotāju ir vecumā no 50 gadiem un vairāk (OECD vidējais rādītājs – 34 %). Ievērojams pirmsskolas pedagogu un tehnisko darbinieku skaits ir Covid-19 vecuma riska grupā.
 • ārkārtas darba laiks un attālināta darba iespējas tiek nodrošinātas daudzās valsts (t.sk. Saeimas), pašvaldību un privātajās institūcijās, bet pirmsskolas izglītības iestādēm darba laiks ir palicis nemainīgs no plkst.7.00 – 19.00.
 • valdības pārstāvjiem būtu aktīvāk jāaicina vecākus nevest bērnus uz pirmsskolas izglītības iestādēm, tādējādi paužot izpratni un atbalstu pirmsskolas pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. LIZDA atgādina, ka tieši pirmsskolas pedagogi saskaras ar vislielāko nevienlīdzību savā nodarbinātībā, uz ko norāda arī OECD, un tieši šādā ārkārtējās situācijā valdības pārstāvji no visiem pedagogiem vismazāk parūpējas tieši par pirmsskolas pedagogiem.
 • diemžēl pedagogi saskaras ar vecāku neizpratni, situācijas izmantošanu, nepatiesas informācijas paušanu par saskarsmi ar ārvalstīs bijušiem iedzīvotājiem vai ārvalstu apmeklējumiem, kas rada papildus apdraudējumu gan bērnu, gan pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku veselībai.