Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Izglītības nozares darbinieki, kuri 16. jūnijā nevarēs klātienē piedalīties piketā, solidarizēsies, piespraužot pie apģērba LIZDA simboliku

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība 2022. gada 16.jūnijā no plkst. 12.00 līdz plkst. 15.00 pie Latvijas Republikas Saeimas organizēs izglītības un zinātnes darbinieku piketu. Jau šobrīd LIZDA saņem apliecinājumus, ka piketam pievienosies simtiem un tūkstošiem arodbiedrības biedru no visas Latvijas, kā arī liels skaits nozares pārstāvju, kuri pagaidām vēl nav iestājušies arodbiedrībā. Tiesa, ne mazums ir arī tādu izglītības nozares darbinieku, kuri 16. jūnijā nevar personīgi ierasties uz piketu. Šie kolēģi, solidarizējoties ar piketa dalībniekiem, 16. jūnijā pie apģērba piespraudīs LIZDA simboliku un saukli, apliecinot vienotību ar LIZDA izvirzītajām prasībām.

 

Piketējot LIZDA Saeimai un valdībai izvirzīs sekojošas prasības:

  1. pildīt Izglītības likuma 53.panta trešo daļu, kas nosaka, ka pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā, izstrādājot un apstiprinot  pedagogu darba samaksas grafiku nākamo piecu gadu periodam sākot no 2023.gada;
  2. sabalansēt darba slodzi skolotājiem, nodrošinot darba slodzes sadali proporcijā ne vairāk kā 60% darba laika kontaktstundām un ne mazāk kā 40% darba laika pārējo pienākumu izpildei;
  3. sabalansēt darba slodzi pirmsskolas izglītības pedagogiem, nodrošinot no 40 stundu nedēļas slodzes ne vairāk kā 30 stundas nedēļā kontaktstundām un ne mazāk kā 10 stundas nedēļā citu pienākumu izpildei;
  4. ņemt vērā LIZDA prasības un iebildumus par MK noteikumu projektu “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagoga darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” (1.pielikums).

 

Pamatojoties uz iepriekš izklāstīto, LIZDA aicina valsts augstākās amatpersonas rast iespēju 16.jūnijā, piketa norises laikā  tikties ar LIZDA pārstāvjiem (LIZDA priekšsēdētāju Ingu Vanagu, LIZDA Rēzeknes arodorganizācijas priekšsēdētāju Janīnu Staudžu, LIZDA Liepājas arodorganizācijas priekšsēdētāju Simonu Petrovicu, LIZDA Jēkabpils novada arodorganizācijas priekšsēdētāju Ingu Ermansoni, LIZDA Jūrmalas arodorganizācijas priekšsēdētāju Sandi Bērziņu, LIZDA Jauno pedagogu padomes priekšsēdētāju Matīsu Ļaudamu), lai konstruktīvi pārrunātu iespējamos risinājumus LIZDA organizētā piketa prasībām.