Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Pedagogus, vecākus un skolēnus aicina iepazīties ar detalizēto informāciju drošai valsts pārbaudījumu norisei klātienē

Valsts izglītības satura centrs sagatavojis nosacījumus drošai valsts pārbaudījumu norisei klātienē. Ir sagatavota detalizēta informācija un instrukcijas par eksāmenu norisi, ar kurām aicināti iepazīties ne tikai skolu direktori un skolotāji, bet arī vecāki un skolēni.

Sadarbībā ar Veselības ministriju ir sagatavoti “Ieteikumi 12.klašu izglītojamo un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu valsts pārbaudījumu organizēšanai un norisei 2020./2021.mācību gadā”, kuru pamatā ir regulējums testēšanas, transporta, distancēšanās, higiēnas, individuālo aizsardzības līdzekļu un pašizolācijas ievērošanai, ja skolēns ir atgriezies no ārvalstīm.
Lai vispārizglītojošo priekšmetu eksāmenu norise būtu droša, izglītojamajiem un pieaugušajiem, kuri iesaistīti obligāto pārbaudījumu norisē, jāievēro galvenie drošības pamatprincipi – jāveic testēšana, jāievēro distances un higiēnas prasības, kā arī eksāmenu laikā visiem jālieto individuālās aizsardzības līdzekļi, tostarp mutes un deguna aizsegi. Vienā eksāmena telpā drīkstēs atrasties ne vairāk kā 25 izglītojamie, bet atbilstoša izmēra skolas zālē pieļaujama līdz 40 izglītojamo klātbūtne.
Līdzās tam, ka skolās būs nodrošināti individuālās aizsardzības līdzekļi, atbilstošs telpu plānojums un noteikts eksāmenu ilgums (trīs stundas), VISC vērsa uzmanību, ka uz vispārizglītojošo priekšmeta eksāmenu 12.klases skolēni vai profesionālas izglītības skolu audzēkņi un pieaugušie, kuri iesaistīti eksāmenu norisē, drīkst doties tikai tad, ja ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs. VISC atgādināja, ka uz eksāmenu nedrīkst doties gadījumos, ja ir elpceļu infekcijas pazīmes, ja ir noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija.
VISC norādīja – gan svaigā gaisā, gan iekštelpās jākontrolē cilvēku plūsmas, lai novērstu cilvēku drūzmēšanos. Daudzas pašvaldības arī nodrošinās transportu nokļūšanai uz eksāmena norises vietu. Par visiem drošības pasākumiem jaunieši saņems informāciju no savām izglītības iestādēm.
Izglītojamiem, kuri nevar piedalīties eksāmenā tādēļ, ka ir Covid-19 slimnieki vai to kontaktpersonas, tiek nodrošināta iespēja kārtot eksāmenu papildtermiņā, pamatojoties uz ģimenes ārsta izsniegto izziņu. Eksāmenu norise papildtermiņā plānota no 14.jūnija līdz 4.jūlijam.
Ja skolēnam vai darbiniekam nav iespējas piedalīties kolektīvajā testēšanā, tad izņēmuma gadījumā testu var veikt arī individuāli. Skolēniem un eksāmena norisē iesaistītajiem pieaugušajiem testa veikšanas izmaksas tiek segtas no valsts līdzekļiem.
Izglītības iestādes organizē skolēnu un pieaugušo testēšanu izglītības iestādē pirms obligāto eksāmenu norises no 7. līdz 10.maijam. Negatīvais tests dod iespēju piedalīties visos obligātajos vispārizglītojošo priekšmetu eksāmenos. Piedaloties kādā no izvēles eksāmeniem testēšana jāatkārto.
Maija pirmajā nedēļā VISC aicina konsultācijas un mācības tiem jauniešiem, kas kārtos obligātos eksāmenus, organizēt tikai attālināti vai klātienē (individuāli), lai mazinātu iespēju, ka visiem vienas klases skolēniem vai viena kursa audzēkņiem pirms eksāmena jādodas pašizolācijā vai jāievēro karantīna, ja kādam skolēnam vai pieaugušajam pirms eksāmena tiek konstatēts pozitīvs Covid-19 tests.
Savukārt profesionālās kvalifikācijas eksāmenu laikā, kas notiks jūnijā, pieļaujamais kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas kārtotāju skaits vienā grupā ir ne lielāks par 10 personām. Pirms šo pārbaudījumu veikšanas testēšana jāveic eksāmenu norisē iesaistītajiem pieaugušajiem, bet audzēkņiem testēšana nebūs jāveic, bet stingri jāievēro visas epidemioloģiskās drošības prasības – distance, ne mazāka par diviem metriem, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, higiēnas nodrošināšana, vēdināšana un plūsmas kontrole, lai nepieļautu dažādu personu grupu satikšanos un drūzmēšanos. Audzēkņiem, kuriem eksāmenu norises laikā nepieciešams izmantot dienesta viesnīcas nakšņošanai, jānodrošina iespēja palikt istabiņās pa vienam.