Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Pērn no LIZDA sociālajiem un nelaimes gadījumu fondiem materiālo palīdzību saņēma 22% arodbiedrības biedru 313 tūkstošu eiro apmērā

Viens no arodbiedrības uzdevumiem ir atbalstīt savus biedrus ikvienā dzīves situācijā, jo īpaši brīžos, kad nepieciešama palīdzība. Tādēļ ir jo būtiski apliecināt, ka Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība ir līdzās saviem biedriem un sniedz atbalstu vienmēr, kad tas nepieciešams. Tā, piemēram, 2022. gadā no dalīborganizāciju sociālajiem fondiem un nelaimes gadījumu fonda palīdzību saņēma 4634 LIZDA biedri   312 900 euro apmerā. Vidēji vienam biedram tika izmaksāts 68 euro. Sociālo pabalstu apmērs bija no 20 līdz 400 euro, savukārt nelaimes gadījumu fonda pabalstu apmērs bija no 25 līdz 1000 euro.

Statistika apliecina, ka lielākās izmaksas no Sociālā fonda pērn bijušas par LIZDA biedru ārstēšanās izmaksām, operāciju un slimnīcu rēķinu daļēja apmaksa (73099 euro), kas, salīdzinot ar 2021. gadu, ir bijis par 10 tūkstošiem eiro vairāk.

Otra būtiskākā pozīcja pērn bijusi medikamentu iegāde un citi medicīniskie pakalpojumi, kam tika novirzīti 50390 euro no LIZDA Sociālā fonda izmaksām.

Tāpat LIZDA biedri pētrn saņēma atbalstu bērna piedzimšanas, pirmā pakāpes radinieka vai dzīvesbiedra nāves gadījumā, kvalifikācijas celšanas pasākumiem un citiem būtiskiem aspektiem.

LIZDA aicina ikvienu, kurš vēlās pievienoties arodbiedrībai, atrast domubiedrus, sniegt atbalstu saviem kolēģiem un pats justies pasargāts – pievienoties LIZDA!

https://www.lizda.lv/biedriem/ka-klut-par-biedru/