Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Piedalies izglītības iestāžu vadītāju aptaujā par darbu pandēmijas apstākļos

Latvijas Izglītības un zinātnes arodbiedrībai, aizstāvot pedagogu intereses, ir ļoti svarīgi noskaidrot izglītības iestāžu vadītāju viedokli par aktuālajiem problēmjautājumiem izglītības iestādēs, lai identificētu pētījumā balstītas risināšanas iespējas. Arodbiedrība ir uzsākusi vadītāju aptauju, lai apkopotu pašas akūtākās problēmas un meklētu tām adekvātus risinājumus.

Aptaujas dati tiks izmantoti, lai rosinātu valdību un politiķus atbalstīt izglītības iestāžu vadītāju darbu un mazināt profesionālās izdegšanas riskus. Aptaujas dati tiks izmantoti tikai un vienīgi apkopotā veidā un anonimitāte pilnībā tiek garantēta.

https://www.visidati.lv/aptauja/1789403307/