Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Piedalies aptaujā “Par zinātnieka slodzi, atalgojumu un prestižu”

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina visus zinātniekus, strādājošus zinātniskajos institūtos un augstskolās, piedalīties aptaujā par darba algu, slodzi, darba apstākļiem un zinātnieka profesijas prestižu. Lūgums aizpildīt aptauju līdz 17. maijam.
Pētījuma rezultātus LIZDA izmantos kā argumentus, lai iestātos par zinātnieku kā darba ņēmēju viedokli – par darba slodzes un tai atbilstošas darba samaksas noteikšanu.
LIZDA lūdz zinātniekus uz aptaujas jautājumiem atbildēt godīgi, paužot savu patieso viedokli. Anonimitāte tiek pilnībā garantēta un iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Jūsu viedoklis ir ļoti svarīgs, lai mēs varētu sniegt pētījumā balstītus argumentus zinātnieku darba dzīves kvalitātes nodrošināšanai!
Par dalību aptaujā interesēties pie savu dalīborganizāciju vadītājiem.