Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Piedalies aptaujās!

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) aicina:

vispārējās izglītības iestāžu pedagogus ??
līdz 08.02.2023. piedalīties aptaujā ???
“Mācību līdzekļu nodrošinājums valsts pārbaudes darbu mācību priekšmetos 2022./2023.m.g. VISPĀRĒJĀ IZGLĪTĪBĀ”. ????

UN

profesionālās izglītības iestāžu pedagogus ??
līdz 08.02.2023. piedalīties aptaujā ???
“Mācību līdzekļu pieejamība valsts pārbaudes darbu mācību priekšmetos 2022./2023.m.g.” PROFESIONĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ????

 

Norādes par anketu aizpildīšanas vietni un tehnisko pusi precizējiet, vēršoties pie savu arodorganizāciju vadītāja.???
Aptauja tiek veikta ar mērķi noskaidrot, vai ir pietiekami un kvalitatīvi mācību līdzekļi mācību priekšmetos, kuros 2022./2023.m.g. jākārto valsts pārbaudes darbi, kā arī lai sagatavotu ieteikumus steidzamiem risinājumiem. Aptaujā aicināti piedalīties tikai valsts pārbaudes darbu mācību priekšmetu skolotāji, lai prioritāri kopīgā sadarbībā tiktu sniegts nepieciešamais atbalsts pēc iespējas ātrāk gan skolotājiem, gan izglītojamajiem.
Aptaujas rezultāti tiks prezentēti LIZDA un IZM organizētajā sanāksmē “Mācību līdzekļu nodrošinājums kvalitatīvas izglītības veicināšanai 2022./2023.m.g.”, kuras mērķis būs identificēt, kuros mācību priekšmetos visakūtāk trūkst mācību līdzekļu un kādus steidzamus risinājumus iespējams rast.