Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Piedalies izglītības iestāžu vadītāju aptaujā, lai identificētu ikdienas darbā pastāvošās problēmas un apkopotu iespējamos risinājumus!

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina izglītības iestāžu vadītājus piedalīties aptaujā, lai identificētu ikdienas darbā pastāvošās problēmas un apkopotu iespējamos risinājumus to pilnveidošanai.
Aptaujas dati tiks izmantoti, lai rosinātu nacionālā un reģionālā līmeņa politiķus atbalstīt izglītības iestāžu vadītāju darbu un mazināt profesionālās izdegšanas riskus.
Aptauja ir anonīma un iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.
Par dalību aptaujā interesēties pie Arodorganizāciju vadītājiem!