Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Pieprasām ievērot Ministru kabineta rīkojumu un iekļaut Liepājas Universitātes reorganizācijas komisijā LIZDA arodorganizācijas priekšsēdētāju

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība vērsusies pie Izglītības un zinātnes ministrijas un Ministru prezidentes Evikas Siliņas, norādot, ka LIZDA Liepājas Universitātes arodorganizācija 2023.gada 7.decembrī pēc pieprasījuma no Liepājas Universitātes administrācijas e-pastā saņēma IZM rīkojumu Nr.1-2e/23/376 “Par Liepājas Universitātes reorganizācijas komisijas izveidi”.

Pretēji MK rīkojuma 3.punktā noteiktajam: “Izglītības un zinātnes ministrija viena mēneša laikā pēc šā rīkojuma stāšanās spēkā izveido Liepājas Universitātes reorganizācijas komisiju, iekļaujot tajā Izglītības un zinātnes ministrijas, Liepājas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Liepājas Universitātes studentu pašpārvaldes un Rīgas Tehniskās universitātes studējošo pašpārvaldes pārstāvjus, kā arī Liepājas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes arodorganizāciju pārstāvjus.”, ar IZM rīkojumu noteiktajā Liepājas Universitātes reorganizācijas komisijā nav iekļauts Liepājas Universitātes arodorganizācijas pārstāvis.

Pamatojoties uz augstāk norādīto, lūdzam nodrošināt MK rīkojuma izpildi un veikt grozījumus IZM rīkojumā, iekļaujot Liepājas Universitātes reorganizācijas komisijā LIZDA Liepājas Universitātes arodorganizācijas priekšsēdētāju Intu Genesi-Plaudi.