Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Pirmsskolas izglītības iestāde nevar lūgt vecākiem rakstisku apliecinājumu par nespēju uzraudzīt bērnu mājās

Neraugoties uz valdības aicinājumu nevest savas atvases uz bērnudārzu, pirmsskolas izglītības iestāde tomēr nav tiesīga pieprasīt izziņu no vecāku darba devēja par klātienes vai attālinātu darbu, kā arī nav tiesīga pieprasīt vecāku rakstisku apliecinājumu par nespēju nodrošināt bērna uzraudzību mājās.

Ministru kabinets apstiprinājis izmaiņas epidemioloģiskās drošības pasākumos, kas saistīti ar pirmsskolas izglītības iestāžu darbu. Sākot ar 16. martu mācību iestādes apmeklējums ir vēlams vienīgi situācijās, kad bērna vecāki vai likumiskie pārstāvji nevar strādāt attālināti vai nevar mājās nodrošināt bērna uzraudzību. Šī regulējuma mērķis ir samazināt bērnu skaitu bērnudārzu grupiņās, lai nodrošinātu efektīvāku saslimstības ar  Covid-19 ierobežošanu.

No 16.marta nav pieļaujama vairāku grupiņu bērnu vienlaicīga atrašanās vienā telpā un nav pieļaujama vienas grupas (dežūrgrupas) izveidošana, apvienojot vairāku grupiņu bērnus.