Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Prasības par atbalstu izglītības darbiniekiem nosūtītas Saeimai

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) vēstulē Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai norāda uz papildus steidzami nepieciešamo atbalstu izglītības darbiniekiem ārkārtējā situācijā. Tostarp, pirmsskolas izglītības iestādēs dežūrgrupās nodarbinātajiem ir jāizmaksā piemaksas par darbu paaugstināta riska apstākļos, izglītības darbiniekiem ir jānodrošina valsts apmaksāti COVID – 19 testi, izmantojot darba devēja starpniecību. Dienu iepriekš vēstule ar prasībām nosūtīta Ministru kabinetam.

 Vairākkārt esam vērsušiem pie IZM par papildus nepieciešamo atbalstu izglītības nozarē strādājošajiem, bet bez panākumiem. Nevaram saprast, vai nav vēlmes vai politiskās gribas atbalstīt izglītības nozares darbiniekus, jo dažādiem atbalsta pasākumiem ir finansējums 4 miljardu eiro apmērā. Tātad problēma nav finansējumā. Vēršamies pie Saeimas deputātiem, lai lēmējvara, savu pilnvaru ietvaros, uzdotu izpildvarai nodrošināt pasākumus veselības risku mazināšanai un lielākam profesionālajam atbalstam, kas ir objektīvi pamatots. Bez pedagogu darba nevar iztikt ārkārtējā situācijā, tāpēc arī adekvātam atbalstam ir jābūt,” uzsver LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga.

 Vēstulē LIZDA izsaka Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputātiem par komisijas sēdēs izskatītajiem jautājumiem, kas aktuāli izglītības nozarēs strādājošajiem ārkārtējās situācijas laikā. Tomēr arodbiedrība uzskata, ka izglītības iestāžu darbiniekiem ir nepieciešami papildus pasākumi veselības risku mazināšanai un lielākam profesionālajam atbalstam.

LIZDA prasības Saeimai un Ministru kabinetam:

  • nodrošināt no valsts budžeta piemaksu 20% apmērā pirmsskolas izglītības iestādēs dežūrgrupās nodarbinātajiem pedagogiem, viņu palīgiem un tehniskajam personālam;
  • nodrošināt valsts apmaksātas COVID – 19 analīzes pirmsskolas izglītības iestādēs dežūrgrupās strādājošiem, ja parādījušies aizdomas par saslimšanu. Būtiski, lai pieteikties analīzēm var ar darba devēja starpniecību, kurš informāciju iesniegtu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam;
  • nodrošināt valsts apmaksātas COVID – 19 analīzes izglītības un zinātniskajās iestādēs strādājošajiem, jo ne visi strādā attālināti un daudzi uz darbu dodas ar sabiedrisko transportu, kas palielina saslimšanas risku. Būtiski, lai pieteikties analīzēm var ar darba devēja starpniecību, kurš informāciju iesniegtu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam;
  • nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādēs strādājošos darbiniekus ar dezinfekcijas līdzekļiem, cimdiem un sejas maskām. LIZDA veiktajā aptaujā par pirmsskolas aptaujā noskaidrots, ka tikai 79% darbavietā ir nodrošināti ar dezinfekcijas līdzekļiem, 30% ar cimdiem un 12% ar sejas maskām. Vēršam uzmanību, ka daļa pedagogu un tehnisko darbinieku ir C-19 vīrusa vecuma riska grupā, jo Latvijā pedagogu vidējais vecums ir 48 gadi, turklāt 51 % ir vecumā virs 50 gadiem;
  • noteikt, ka bezdarbnieka statusā, dīkstāvē un bērnu kopšanas atvaļinājumā esošajiem vecākiem pirmsskolas izglītības iestādei ir tiesības atteikt bērnu uzņemšanu dežūrgrupā. Uzskatām, ka pirmsskolas izglītības iestāžu dežūrgrupu pakalpojumi, prioritāri, jānodrošina nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 preventīvajos, organizatoriskajos vai seku likvidācijas pasākumos, tirdzniecības un ražošanas jomā nodarbināti;
  • piešķirt pedagogiem vienreizēju finansiālu pabalstu, lai daļēji kompensētu interneta, telefona, datortehnikas, elektrības, printera ekspluatācija izdevumus, kas radušies attālināta darba veikšanas laikā. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar pašvaldībām apzināt pedagogus, kuriem nepieciešams vienreizējs finansiālais pabalsts.

Foto: Saeimas kanceleja