Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Priecājamies un lepojamies ar mūsu kolēģiem, kuri saņēmuši balvas kā Latvijas aktīvākās arodorganizācijas un arodbiedrību jaunieši

Pateicamies kolēģiem par darbu, par ieinteresētību un radošumu!

LBAS dalīborganizācijas apbalvošanai izvirzīja savas aktīvākās arodorganizācijas un jauniešus, kas ilgtermiņā ir devuši nozīmīgu ieguldījumu arodbiedrību kustības attīstībā un veidošanā un īpaši veiksmīgi darbojušies darbinieku sociālo, ekonomisko, darba tiesību un darba drošības interešu aizstāvībā, kā arī veicinājuši sadarbību ar darba devējiem un jaunu biedru piesaistīšanu.

Balvas un Atzinības rakstus saņems 16 labākās arodorganizācijas un 4 aktīvākie arodbiedrību jaunieši.

NOMINĀCIJA “LABĀKĀ ARODORGANIZĀCIJA”

 • Latvijas Meža nozares arodbiedrība, Valsts Meža dienesta Centrālvidzemes arodorganizācija, priekšsēdētājs Jānis Pētersons
 • Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība, LVSADA Tukuma slimnīcas un poliklīnikas arodorganizācija, priekšsēdētāja Inga Dolmatova
 • Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība, LVSADA Vidzemes slimnīcas arodorganizācija, priekšsēdētāja Inta Sīka
 • Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība, AS OLAINFARM arodorganizācija, priekšsēdētāja Rita Skārda
 • Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, LIZDA Dobeles novada arodorganizācijas Annas Brigaderes pamatskolas pirmorganizācija, priekšsēdētāja Ingrīda Kļaviņa
 • Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādes “Urdaviņa” pirmorganizācija, priekšsēdētāja Dace Gavriļenko
 • Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Buratino” pirmorganizācija, priekšsēdētāja Dace Krolle
 • Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība, Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja darbinieku arodbiedrība, priekšsēdētāja Sandra Feila
 • Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība, VAS “Elektroniskie sakari” arodorganizācija, priekšsēdētāja Katrīna Hohberga
 • LAB “Enerģija” arodbiedrības patstāvīgā vienība “Latvenergo” arodorganizācija “Centrs”, priekšsēdētāja Līga Šteinberga
 • Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība, SIA LDz Cargo Daugavpils lokomotīvju ekspluatācijas nodaļas arodorganizācija, Rēzeknes ceha arodorganizācijas priekšsēdētājs Edgars Kvjatkovskis, Daugavpils ceha arodorganizācijas priekšsēdētājs Pāvels Kožoroneks
 • Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība, VAS Latvijas dzelzceļš, sliežu ceļu pārvalde, Jelgavas ekspluatācijas daļa, arodkomitejas priekšsēdētājs Aigars Ūdris
 • Latvijas Ceļu darbinieku arodbiedrība, Administrācijas arodorganizācija, priekšsēdētāja Agita Sakse
 • Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS, SIA “Auces komunālie pakalpojumi” arodorganizācija, priekšsēdētājs Arnis Pumpurs
 • Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS, Pašvaldības aģentūra “Jaunā muiža” arodorganizācija, priekšsēdētāja Zigrīda Krista

NOMINĀCIJA “AKTĪVĀKAIS ARODBIEDRĪBU JAUNIETIS”

 • Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība, Inga Stafecka, LIDA valdes locekle
 • Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Matīss Ļaudams, Aizputes pagasta pamatskolas pirmorganizācijas priekšsēdētājs, LIZDA Jauno izglītības darbinieku padomes priekšsēdētājs (LIZDA Dienvidkurzemes novada arodorganizācija)
 • Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība, Arnijs Brolišs, VAS Latvijas dzelzceļš sliežu ceļu pārvalde, Rēzeknes ekspluatācijas daļas arodkomitejas priekšsēdētājs
 • Latvijas arodbiedrība ,,Enerģija’’, Reinis Kasparsons, arodbiedrības patstāvīgā vienība AS “RĪGAS SILTUMS” arodorganizācija