Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Profesionālajai izglītībai steidzami nepieciešams finansējums

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, regulāri aktualizējot jautājumu par nepietiekamo finansējumu profesionālās izglītības programmu īstenošanai, sadarbībā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību ir panākuši virzību šajā jautājumā, aicinot steidzami piešķirt finansējumu Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) profesionālās izglītības programmu īstenošanai, lai nākotnē nenonāktu pie darbaspēka iztrūkuma tautsaimniecībai svarīgās nozarēs.

LBAS ir nosūtījis vēstuli Nacionālajai trīspusējai sadarbības padomei (NTSP), Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai ar lūgumu atbalstīt finansējuma piešķiršanu IZM profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimuma nodrošināšanai.

Atbilstoši Ekonomikas ministrijas prognozēm, 2030. gadā pietrūks 69 000 strādājošo ar profesionālo izglītību, līdz ar to profesionālajā izglītībā ir jāiegulda jau šodien, lai 2030. gadā darba tirgus spētu nodrošināt nepieciešamos speciālistus. Profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimums (bāzes finansējums/ normatīvs) nav pārskatīts no 2007. gada un tam papildus nepieciešams finansējums aptuveni 6, 5 miljonu EUR gadā.

Savukārt, lai sasniegtu Izglītības attīstības pamatnostādnēs plānoto proporciju 50/50 (izglītojamo proporcija vispārējā un profesionālajā izglītībā vidējās izglītības pakāpē), vēl papildus nepieciešams finansējums valsts finansēto izglītojamo skaita palielināšanai.

Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) 2023.gada 11.oktobra sēdē vienbalsīgā balsojumā tika lemts, ka PINTSA dalībpuses – arodbiedrības un darba devēju puse – atkārtoti vērsīsies pie Nacionālā trīspusējās sadarbības padomes, kā arī pie Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas un Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas ar lūgumu atbalstīt finansējuma piešķiršanu profesionālās izglītības attīstībai atbilstoši faktiskajām izmaksām, profesionālās izglītības programmu bāzes finansējuma palielināšanai, normatīva nodrošināšanai pilnā apmērā.